17 Φεβρουαρίου 2017

  • Αναρτήθηκε στις Φεβρουαρίου 17, 2017

Ανακοινώνεται ότι τα αποτελέσματα επίδοσης για το τρέχον Εξάμηνο θα εκδοθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 21/02/2017 , αμέσως μετά το πέρας των Επανεξετάσεων της τρέχουσας Εξεταστικής Περιόδου .

Η Έναρξη της Κατάρτισης για το Εξάμηνο 2017A θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23/02/2017.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα επίδοσης (κυρίως για τους νέους Καταρτιζόμενους)και συγκεκριμένα τον χαρακτηρισμό Επίδοσης :
1.ΕΠΙΤΥΧΩΣ :ο Καταρτιζόμενος αποκτά αυτομάτως δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο Εξάμηνο και συνεχίζει τη φοίτησή του .
2.ΕΠΙΤΥΧΩΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ : ο Καταρτιζόμενος αποκτά μεν δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο Εξάμηνο , με την υποχρέωση να επανεξεταστεί στην αμέσως επόμενη Εξεταστική Περίοδο στο μάθημα (ΜΟΝΟ ΕΝΑ) που υστέρησε.
3.ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ο Καταρτιζόμενος ΔΕΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο επόμενο Εξάμηνο και θα πρέπει να επαναπαρακολουθήσει το/τα μάθημα/τα στα οποία υστέρησε .Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων