1 Φεβρουαρίου 2017

  • Αναρτήθηκε στις Φεβρουαρίου 01, 2017

Ανακοινώνεται ότι οι Τελικές εξετάσεις για το τρέχον Εξάμηνο 2016Β θα λάβουν χώρα από Δευτέρα 6/2/2017 έως και την Τετάρτη 15/2/2017.Το Πρόγραμμα των Τελικών Εξετάσεων διατίθεται ΕΔΩ

Δικαίωμα Συμμετοχής στις Τελικές Εξετάσεις έχουν ΜΟΝΟ οι Καταρτιζόμενοι των οποίων η φοίτηση έχει χαρακτηριστεί Επαρκής.Για το λόγο αυτό ,την Παρασκευή 3/2/2017 , τελευταία ημέρα Κατάρτισης του Εξαμήνου θα αναρτηθούν τα Αποτελέσματα Φοίτησης .
Οι Καταρτιζόμενοι των οποίων η φοίτηση χαρακτηριστεί Ανεπαρκής, δεν θα παραστούν στις Τελικές Εξετάσεις στα εν λόγω Μαθήματα.
Σχετικά με τις Τελικές Εξετάσεις :


1.Η συμμετοχή των Καταρτιζόμενων με επαρκή Φοίτηση στις Τελικές Εξετάσεις είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.Καταρτιζόμενος που απουσιάζει από την τελική εξέταση μαθήματος για ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ θα πρέπει να ενημερώσει ΑΜΕΣΑ τη Γραμματεία ,ώστε κατόπιν Αίτησής του , να εξεταστεί το ενδεχόμενο Εξέτασής του σε μεταγενέστερη ημερομηνία , το αργότερο μέχρι και τις 15/02/2017.
2.Υπενθυμίζουμε επίσης ότι ο τελικός βαθμός σε κάθε μάθημα προκύπτει κατά 40% από το βαθμό προόδου και κατά 60% από το βαθμό των τελικών εξετάσεων , ενώ η βάση ορίζεται το πέντε (05) (κατόπιν στρογγυλοποίησης).

Για οποιαδήποτε διευκρινιστική λεπτομέρεια παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Γραμματεία.


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων