21 Σεπτεμβρίου 2017

  • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 21, 2017

Ανακοινώθηκαν στον ιστότοπο της ΓΓΔΒΜΝΓ τα ονόματα των ΝΕΩΝ επιτυχόντων (Επιλαχόντων) Καταρτιζόμενων για το Ά Εξάμηνο.Η σχετική ανακοίνωση διατίθεται ΕΔΩ .
Συγκεκριμένα για το ΔΙΕΚ Χανίων η λίστα είναι διαθέσιμη πατώντας ΕΔΩ.
Οι νέοι Επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν με συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ από σήμερα Πέμπτη 21/09/2017 έως και την Τρίτη 26/09/2017 μέχρι και τις 20:00 .
Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ καθώς όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους .
Παρακαλούνται θερμά οι υποψήφιοι να διαβάσουν ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τις οδηγίες που αφορούν στην εγγραφή τους ΕΔΩ
Επισημαίνεται ότι κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
1.Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2.Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ ’Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
3.Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
4.Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από ΕΔΩ


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων