27 Σεπτεμβρίου 2017

  • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 27, 2017

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, να υποβάλλουν στα Γραφεία του ΔΙΕΚ Χανίων από σήμερα 27/9/2017 μέχρι και την Παρασκευή 29/09/2017 και ώρα 20:00 αίτηση εγγραφής με την προοπτική κάλυψης κενών θέσεων αποκλειστικά στα υπάρχοντα τμήματα.
Οι εν λόγω υποψήφιοι Καταρτιζόμενοι καλούνται να προσέλθουν με συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και επιπλέον (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ):
1.Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2.Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ ’Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
4.Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα ικανοποιηθούν ΜΟΝΟ υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κενών θέσεων στις υπάρχουσες Ειδικότητες του Ά Εξαμήνου και συγκεκριμμένα :
1.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER - DEVELOPER / VIDEO GAMES)
3.ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


Σχετικά με το ΙΕΚ

Σημειώσεις Google Drive

Πρόγραμμα 2019Α

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων