27 Σεπτεμβρίου 2017

  • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 27, 2017

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, να υποβάλλουν στα Γραφεία του ΔΙΕΚ Χανίων από σήμερα 27/9/2017 μέχρι και την Παρασκευή 29/09/2017 και ώρα 20:00 αίτηση εγγραφής με την προοπτική κάλυψης κενών θέσεων αποκλειστικά στα υπάρχοντα τμήματα.
Οι εν λόγω υποψήφιοι Καταρτιζόμενοι καλούνται να προσέλθουν με συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και επιπλέον (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ):
1.Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2.Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ ’Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
4.Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα ικανοποιηθούν ΜΟΝΟ υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κενών θέσεων στις υπάρχουσες Ειδικότητες του Ά Εξαμήνου και συγκεκριμμένα :
1.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER - DEVELOPER / VIDEO GAMES)
3.ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων