3 Οκτωβρίου 2017

  • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 03, 2017

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση,ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Πέμπτη 05/10/2017 και ώρα 19:30 στα Γραφεία του ΔΙΕΚ Χανίων με την προοπτική κάλυψης κενών θέσεων αποκλειστικά στα εξής τμήματα :

1.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ
2.ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι εν λόγω υποψήφιοι Καταρτιζόμενοι καλούνται να προσέλθουν ώρες κοινού (15:00 με 19:30) με συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και επιπλέον (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ):
1.Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2.Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ ’Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
4.Βεβαίωση ΑΜΚΑ.


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων