30 Οκτωβρίου 2017

  • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 30, 2017

Σχετικά με τη δυνατότητα των καταρτιζομένων των ΔΙΕΚ Χανίων να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον ν. Ν. 4430/2016 Άρθρο 56 (παρ. 2, 3 & 4), την υπ. αριθμ. πρωτ. 16435/2/3/2017 εγκύκλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΑΕΔ, παρακαλούμε όπως προσέλθουν στη Γραμματεία για να τους χορηγηθεί «Βεβαίωση Έναρξης Μαθημάτων», την οποία μπορούν να προσκομίσουν στις Περιφερειακές Δ/νσεις ( ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ για την διευθέτηση των περιπτώσεων, όπου οι ίδιοι έχουν υποβάλει (ως οφείλουν) εμπρόθεσμα την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση .
Διευκρινιστικές λεπτομέρειες επί της διαδικασίας αναφέρονται ΕΔΩ .


Σημειώσεις Google Drive

Πρόγραμμα ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019Α

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων