13 Απριλίου 2018

  • Αναρτήθηκε στις Απριλίου 13, 2018

Υπενθυμίζεται ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής της προόδου για το 2018Α έχουν οριστεί από 17 έως και το αργότερο 25 Απριλίου 2018 όπως απεικονίζονται και στο Χρονοδιάγραμμα 2018Α .

Επισημαίνουμε τα εξής :

1.Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση απουσίας Καταρτιζομένου ΜΟΝΟ για (αποδεδειγμένα) λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει για την εξέτασή του κατά την επόμενη διδασκαλία ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή.
2.Τα μαθήματα κατά την περίοδο διεξαγωγής των εξετάσεων προόδου διεξάγονται ΚΑΝΟΝΙΚΑ και η εξέταση λαμβάνει χώρα την τελευταία ώρα Κατάρτισης.Σε περίπτωση τρίωρου (ή και παραπάνω) μαθήματος η Εξέταση δύναται να διαρκέσει μέχρι και δύο (2) ώρες.
3.Η βαθμολογία της προόδου αποτελεί το 40% της τελικής βαθμολογίας .
4.Εαν κάποιος καταρτιζόμενος ανήκει σε κατηγορία που έχει δικαίωμα προφορικής εξέτασης (π.χ. δυσλεξία) κατά τα αναφερόμενα στις παρ.15-17 του Άρθρου 18 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΔΙΕΚ και δεν έχει προσκομίσει ακόμη τα κατάλληλα δικαιολογητικά, παρακαλώ να επικοινωνήσει άμεσα με τη Γραμματεία.
Το πρόγραμμα των εξετάσεων Προόδου διατίθεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τρέχοντος Εξαμήνου για τις ημέρομηνίες από 17 έως και 25 Απριλίου 2018.
Οι Εκπαιδευτές έχουν λάβει στο προσωπικό τους e-mail Οδηγίες αλλά και τη φόρμα-έντυπο των θεμάτων που θα συμπληρώσουν και θα αποστείλουν εγκαίρως πριν από την εξέταση προς επικύρωση και αναπαραγωγή τους.


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων