31 Μαΐου 2018

  • Αναρτήθηκε στις Μαΐου 31, 2018


Σας ανακοινώνουμε ότι το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων για το εξάμηνο 2018Α, όπως διαμορφώνεται για το κάθε τμήμα, είναι το ακόλουθο:


 Η συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σε δύο βάρδιες :
 1η Βάρδια : 16.30-18.30
2η  Βάρδια: 18.30-20.30

Καταρτιζόμενος που απουσιάζει από τελική εξέταση μαθήματος για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΙΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά άμεσα (την επόμενη της εξέτασης) και πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου, για να συμμετέχει σε επαναληπτικές εξετάσεις που ορίζονται από τη διοίκηση του ΙΕΚ.

Εάν δεν πάρει μέρος στις τελικές εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα (01), σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών (ΦΕΚ 1807, τεύχος Β', 2-7-2014).


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων