25 Οκτωβρίου 2018

  • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 25, 2018

Από τη Δευτέρα 29/10/2017 εώς Παρασκευή 2/11/2018 στις 20:05 στην αιθουσα Ε2 θα πραγματοποιηθεί τμηματικά τακτικός σύλλογος των εκπαιδευτών. Κάθε μέρα θα παρουσιάζονται οι εκπαιδευτές που διδάσκουν εκείνη την ημέρα. Η παρουσία των εκπαιδευτών είναι υποχρεωτική.


Σχετικά με το ΙΕΚ

Σημειώσεις Google Drive

Πρόγραμμα 2019Α

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων