25 Οκτωβρίου 2018

  • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 25, 2018

Από τη Δευτέρα 29/10/2017 εώς Παρασκευή 2/11/2018 στις 20:05 στην αιθουσα Ε2 θα πραγματοποιηθεί τμηματικά τακτικός σύλλογος των εκπαιδευτών. Κάθε μέρα θα παρουσιάζονται οι εκπαιδευτές που διδάσκουν εκείνη την ημέρα. Η παρουσία των εκπαιδευτών είναι υποχρεωτική.


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων