23 Οκτωβρίου 2018

  • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 23, 2018

Kάθε ειδικότητα θα δημιουργήσει ένα gmail το οποίοθα καταθέσει στην γραμματεία προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην βάση σημειώσεων που θα δημιουργήσουμε στο Google Drive.


Σχετικά με το ΙΕΚ

Σημειώσεις Google Drive

Πρόγραμμα 2019Α

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων