23 Οκτωβρίου 2018

  • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 23, 2018

Kάθε ειδικότητα θα δημιουργήσει ένα gmail το οποίοθα καταθέσει στην γραμματεία προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην βάση σημειώσεων που θα δημιουργήσουμε στο Google Drive.


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων