11 Δεκεμβρίου 2018

  • Αναρτήθηκε στις Δεκεμβρίου 11, 2018


Η διεύθυνση του ΙΕΚ θα ήθελε να ενημερώσει τους σπουδαστές σχετικά με την σύσταση ομάδας δανειστικής βιβλιοθήκης.  Στόχος της κίνησης αυτής είναι ο εμπλουτισμός και η αναβάθμιση της βιβλιοθήκης του Δ.Ι.Ε.Κ Χανίων. Τα μέλη της ομάδας θα φέρουν την αρμοδιότητα της διαχείρισης και αρχειοθέτησης  της υπάρχουσας συλλογής βιβλίων, τον εμπλουτισμό της με δωρεές και την προμήθεια νέων τίτλων. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την γραμματεία.


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων