22 Φεβρουαρίου 2019

  • Αναρτήθηκε στις Φεβρουαρίου 22, 2019

Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β
22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 1 / 13
Γ1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB
DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
# ΑΜΚ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7
1 3821 8 6 6 7 9 9 7
2 3822 9 7 7 10 10 10 10
3 3660 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
4 4199 10 7 7 10 8 10 9
5 3824 10 5 5 9 10 10 8
6 4198 5 5 5 8 7 9 5
7 3826 6 7 7 7 10 9 9
8 3827 10 6 6 10 10 9 9
9 3828 6 6 5 7 6 8 5
10 3830 9 9 10 9 9 9 10
11 3831 9 6 6 10 8 10 10
12 4197 9 6 8 8 9 9 8
13 3834 5 5 5 6 7 9 5
14 4202 7 5 5 8 9 9 5
15 3841 10 7 8 10 8 10 10

M1=ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ
M2=ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ IV (OPENGL)
M3=ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ V (PHP)
M4=ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙΙ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ C++)
M5=ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Ι (3DS MAX)
M6=ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (UNREAL EDITOR, HALF LIFE, DOOM EDITOR)
M7=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


 
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β
22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 2 / 13
Α1 - ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
# ΑΜΚ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8
1 4122 6 6 5 7 6 9 7 7
2 4119 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
3 4112 7 5 3 3 4 7 4 3
4 4186 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
5 4012 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
6 4189 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
7 4013 7 10 5 8 5 8 5 6
8 4014 5 7 5 6 5 6 5 5
9 4115 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
10 4015 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
11 4016 7 10 7 8 8 9 9 8
12 4017 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
13 4018 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
14 4019 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
15 4133 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
16 4111 6 6 5 6 5 6 5 6
17 4020 5 9 5 6 6 8 6 6
18 4021 4 3 5 6 5 7 5 6
19 4022 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
20 4023 10 10 9 10 8 9 10 10
21 4024 4 1 5 4 4 4 3 3
22 4025 10 9 9 10 8 10 8 9
23 4026 8 7 5 6 7 9 6 6
24 4027 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
25 4028 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
26 4010 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
27 4116 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
28 4029 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ

M1=MARKETING
M2=ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
M3=ΔΙΚΑΙΟ Ι
M4=ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
M5=ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
M6=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M7=ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
M8=ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


 
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β
22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 3 / 13
Γ1 - ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
# ΑΜΚ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10
1 3873 9 9 10 6 7 8 8 9 10 6
2 3874 9 8 9 8 7 10 9 9 10 6
3 3875 8 6 7 8 8 9 6 9 9 5
4 3877 10 6 6 7 7 8 6 7 9 5
5 3878 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
6 3881 6 3 5 3 5 8 3 8 5 5
7 3882 8 7 8 8 10 9 6 10 5 9
8 3886 9 7 6 6 7 9 6 7 8 5
9 3890 6 5 7 7 5 9 5 9 6 5
10 3891 8 9 10 8 8 8 9 10 10 10
11 3892 9 6 6 6 6 6 5 7 8 5
12 3893 9 7 9 6 6 8 7 9 8 5
13 3895 7 5 6 8 5 8 5 9 8 5
14 3898 9 9 7 8 9 8 7 9 8 5
15 3900 9 9 9 7 9 10 9 10 10 7
16 3901 10 8 8 8 10 10 8 10 9 7

M1=ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
M2=ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
M3=ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ- ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
M4=ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
M5=ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
M6=ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ- ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ (ΠΑΚΕΤΟ), ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
M7=ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
M8=ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
M9=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M10=ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


 
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β
22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 4 / 13
Α1 - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
# ΑΜΚ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7
1 3981 7 7 5 6 7 5 6
2 3982 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
3 3983 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
4 3955 9 10 7 9 9 7 8
5 3980 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
6 4127 10 8 Α 9 Α 9 10
7 3985 10 10 10 10 10 8 9
8 4126 10 10 9 10 9 9 9
9 3986 9 Α Α 10 10 9 10
10 4131 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
11 3987 10 10 8 10 9 9 9
12 3988 9 10 10 10 9 10 10
13 3959 9 10 5 10 9 7 8
14 3989 10 10 10 10 9 8 9
15 4036 10 9 9 9 9 10 10
16 3991 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
17 3992 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
18 3993 9 10 5 9 9 7 8
19 3994 9 10 8 9 9 9 9
20 4120 10 10 Α 9 Α 9 8

M1=ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ Ι
M2=ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
M3=ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι
M4=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M5=ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ - ΣΚΙΤΣΟ
M6=ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
M7=ΧΡΩΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


 
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β
22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 5 / 13
Α1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
# ΑΜΚ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8
1 4107 8 8 8 8 5 6 8 7
2 4074 9 9 8 9 7 8 10 6
3 4075 9 6 7 7 8 8 8 7
4 4072 2 Α 2 4 2 2 3 3
5 4146 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
6 4077 6 8 3 7 3 5 7 3
7 4078 9 5 6 3 6 6 9 6
8 4144 7 7 6 7 5 5 7 4
9 4079 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
10 4080 8 Α 9 8 6 9 9 7
11 4145 7 9 6 7 3 7 6 5
12 4073 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
13 4147 5 Α 5 8 5 5 9 6
14 4081 10 Α 10 10 6 7 10 7
15 4082 3 4 3 3 1 2 3 2
16 4083 7 Α 5 8 5 7 7 5
17 4084 6 Α 6 5 2 5 7 5
18 4085 8 9 6 10 8 9 8 7
19 4086 7 Α 6 5 7 7 8 7
20 4087 7 8 4 5 5 5 8 4
21 4088 6 5 6 7 5 6 8 6
22 4089 7 9 5 4 4 5 7 3
23 4090 5 Α 5 9 3 5 8 3
24 4091 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
25 4092 9 10 10 10 7 9 10 7
26 4093 6 9 7 8 7 7 9 7
27 4094 8 Α 8 6 7 7 9 7
28 4095 8 Α 8 6 6 8 7 6
29 4096 6 Α 5 5 3 4 8 3
30 4097 7 10 10 8 6 9 10 7
31 4098 2 2 3 3 2 1 2 1
32 4099 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
33 4100 6 4 6 3 2 2 6 3

M1=MARKETING
M2=ΑΓΓΛΙΚΑ
M3=ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
M4=ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
M5=ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
M6=ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ι
M7=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M8=ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


 
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β
22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 6 / 13
Α1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
# ΑΜΚ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7
1 4045 6 9 7 9 9 7 7
2 4196 5 6 5 4 7 5 5
3 4108 3 3 3 2 6 2 6
4 4155 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
5 4049 6 7 5 4 6 4 5
6 4050 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
7 4149 8 8 5 3 6 5 5
8 4051 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
9 4052 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
10 4053 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
11 4148 8 8 6 6 9 8 6
12 4047 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
13 4209 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
14 4056 10 10 9 8 10 9 9
15 4158 9 9 8 7 10 8 7
16 4183 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ

M1=ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
M2=ΓΑΛΛΙΚΑ
M3=ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
M4=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M5=ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ι
M6=ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Ι
M7=ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


 
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β
22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 7 / 13
Α2 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
# ΑΜΚ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7
1 4048 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
2 4046 8 7 7 7 9 8 6
3 4140 8 10 8 10 10 9 7
4 4184 9 10 7 10 10 9 9
5 4137 5 7 5 5 7 6 5
6 4054 7 8 5 7 7 6 7
7 4201 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
8 4055 7 9 6 7 7 6 7
9 4136 7 10 8 10 10 10 10
10 4208 5 7 5 6 9 6 6
11 4178 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
12 4195 7 10 9 9 10 9 9
13 4057 7 8 6 9 10 8 6
14 4058 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
15 4059 7 8 7 8 8 8 6
16 4060 9 10 9 9 9 9 9
17 4139 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
18 4211 7 7 5 6 7 7 7
19 4061 6 6 5 5 6 6 5
20 3962 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
21 4138 9 8 9 10 10 9 10
22 4062 6 7 5 6 6 6 5
23 4063 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
24 4065 8 8 6 5 6 6 6
25 4066 8 8 6 5 7 7 5
26 4067 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
27 4191 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
28 4068 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
29 4069 8 7 10 7 8 7 7
30 4156 Α Α Α 9 Α 9 6
31 4157 10 9 9 9 10 10 10
32 4070 8 7 10 9 10 9 7
33 4071 7 8 6 9 9 8 6

M1=ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
M2=ΓΑΛΛΙΚΑ
M3=ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
M4=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M5=ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ι
M6=ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Ι
M7=ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


 
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β
22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 8 / 13
Α1 - ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
# ΑΜΚ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10
1 3964 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
2 3965 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
3 3966 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
4 4200 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
5 3967 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
6 4125 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
7 3968 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
8 3969 3 7 6 6 6 8 5 7 7 2
9 3970 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
10 3971 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
11 3957 6 6 6 6 5 8 6 7 6 6
12 3972 8 7 7 6 6 8 9 8 7 6
13 3973 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
14 3974 Α ΑΦ Α Α ΑΦ ΑΦ ΑΦ Α Α Α
15 3963 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
16 3975 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
17 3976 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
18 3977 10 9 9 7 8 9 10 8 10 9
19 3978 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
20 4193 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
21 4134 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10
22 4118 10 9 10 7 9 10 10 9 10 9

M1=ΑΝΑΤΟΜΙΑ
M2=ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
M3=ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
M4=ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
M5=ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
M6=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
M7=ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
M8=ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
M9=ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
M10=ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β
22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 9 / 13
Γ1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
# ΑΜΚ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5
1 3842 7 7 9 6 7
2 3843 8 8 6 7 6
3 3844 8 6 7 7 6
4 3845 7 6 6 7 6
5 3846 9 8 10 8 8
6 3847 8 6 6 7 8
7 3849 9 6 7 8 8
8 3850 8 7 7 7 8
9 3851 9 7 9 8 5
10 3852 8 7 7 8 7
11 3853 10 9 10 9 9
12 3854 10 8 8 7 7
13 3855 10 9 10 9 9
14 3856 9 9 9 9 5
15 3857 9 7 6 7 6
16 3858 9 7 7 8 5
17 3860 8 6 8 7 8
18 3861 8 6 9 7 8
19 3866 9 8 8 9 8
20 4154 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
21 3867 8 8 7 9 7
22 3868 9 7 9 8 7
23 4153 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
24 3870 8 8 9 7 8
25 3871 9 7 9 7 8

M1=ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ
M2=ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ
M3=ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ
M4=ΜΑΚΙΓΙΑΖ MEDIA (TV VIDEO ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ)
M5=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β
22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 10 / 13
Α1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
# ΑΜΚ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7
1 4030 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
2 4123 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
3 4152 5 7 7 9 6 5 7
4 4176 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
5 4032 4 6 8 9 6 8 5
6 4033 4 8 9 9 8 9 9
7 4034 5 7 8 9 6 7 8
8 4035 5 6 10 8 6 7 6
9 4031 3 6 10 9 9 8 6
10 4037 9 10 8 9 7 7 10
11 4038 3 7 10 9 10 9 9
12 4113 2 5 9 9 7 6 6
13 4135 3 5 8 9 7 9 6
14 4039 4 7 7 9 6 6 7
15 4040 9 7 10 9 8 9 9
16 4041 4 3 3 5 4 4 5
17 4150 7 7 10 9 9 10 8
18 4042 3 5 9 9 8 7 7
19 4121 9 9 10 9 9 9 10
20 4043 10 9 10 9 8 9 10
21 4044 6 6 8 9 6 7 7

M1=ΓΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
M2=ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
M3=ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
M4=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M5=ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
M6=ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
M7=ΥΓΙΕΙΝΗ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β
22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 11 / 13
Α1 - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
# ΑΜΚ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6
1 4192 9 6 8 4 5 7
2 3995 9 9 10 7 8 8
3 3996 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
4 4180 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
5 4124 9 8 10 6 7 8
6 4205 10 Α 10 Α Α Α
7 3997 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
8 3998 7 8 8 6 5 9
9 4204 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
10 3999 9 7 8 6 5 8
11 4000 10 10 10 10 10 10
12 4207 10 9 9 8 10 8
13 4188 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
14 4181 8 6 9 7 5 6
15 4109 8 8 6 6 9 9
16 4001 6 7 5 6 7 6
17 4002 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
18 4110 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
19 4003 10 10 10 9 10 10
20 4004 9 7 8 6 3 8
21 4005 8 6 10 7 5 7
22 4143 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
23 4203 9 5 10 5 6 5
24 4006 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
25 4007 9 10 10 7 5 9
26 4167 10 10 9 9 9 10
27 4129 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
28 4182 8 9 10 6 8 8
29 4210 9 8 10 6 3 8
30 4008 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
31 4114 8 7 10 6 6 9
32 4009 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ

M1=ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ι
M2=ΑΝΑΤΟΜΙΑ
M3=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M4=ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
M5=ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
M6=ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β
22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 12 / 13
Α1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
# ΑΜΚ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8
1 4206 10 9 10 10 10 9 10 10
2 4179 ΑΦ ΑΦ 1 ΑΦ ΑΦ 5 ΑΦ ΑΦ
3 4171 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
4 4159 9 8 10 8 7 9 10 9
5 4160 3 3 4 3 3 4 5 3
6 4161 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
7 4185 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
8 4162 8 7 10 9 8 9 10 9
9 4174 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
10 4163 8 8 10 8 9 9 10 9
11 3961 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
12 4187 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
13 4165 6 5 10 5 6 9 6 6
14 4169 8 9 9 9 8 9 10 9
15 4170 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
16 4175 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
17 4166 10 9 10 10 10 9 10 10
18 4173 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
19 4168 9 9 10 7 6 10 10 8
20 4177 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
21 4164 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ
22 4194 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ

M1=ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
M2=ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
M3=ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΣΕΓΑ - ΛΙΜΑ - ΚΟΛΛΗΣΗ - INLAY - MARRIED METALS - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΥΛΛΩΣΗ Α’)
M4=ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
M5=ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ
M6=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M7=ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
M8=ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β
22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 13 / 13
Γ1 - ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
# ΑΜΚ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9
1 3902 8 8 9 9 8 8 9 9 10
2 3906 Α 10 10 10 10 9 10 9 10
3 3908 9 10 10 9 9 8 10 9 10
4 3909 9 8 9 9 7 6 9 9 10
5 3911 Α 9 10 10 9 10 10 10 10
6 3932 9 10 10 10 9 7 10 10 10
7 3914 Α 8 8 8 8 6 10 10 9
8 3916 9 9 10 10 9 9 10 9 10
9 3919 10 10 10 10 8 10 10 9 10
10 3920 Α 9 9 10 8 8 10 9 10
11 3923 7 7 6 6 6 6 7 8 7
12 3925 10 9 9 10 8 8 9 9 10
13 3926 7 7 8 9 7 8 8 10 9
14 3927 8 7 6 5 7 5 7 7 8
15 3928 ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ ΑΦ

M1=ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ
M2=ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
M3=ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
M4=ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
M5=ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
M6=ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
M7=ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
M8=ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
M9=ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων