22 Φεβρουαρίου 2019

  • Αναρτήθηκε στις Φεβρουαρίου 22, 2019
Όσοι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ έχουν μέσο όρο περισσότερο από 6 και έχουν μείνει σε ένα μόνο μάθημα μπορούν να έρθουν στις 16:00 για επανεξέταση.


Σημειώσεις Google Drive

Πρόγραμμα ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019Α

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων