22 Φεβρουαρίου 2019

  • Αναρτήθηκε στις Φεβρουαρίου 22, 2019
Όσοι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ έχουν μέσο όρο περισσότερο από 6 και έχουν μείνει σε ένα μόνο μάθημα μπορούν να έρθουν στις 16:00 για επανεξέταση.


ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων