23 Φεβρουαρίου 2019

  • Αναρτήθηκε στις Φεβρουαρίου 23, 2019

Όσοι/ες καταρτιζόμενοι/ες μένουν σε περισσότερα από ένα μαθήματα ή σε ένα μάθημα χωρίς να συμπληρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο από 6, καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε ταχύρρυθμα τμήματα πρόσθετης κατάρτισης.Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 25/2.


Σχετικά με το ΙΕΚ

Σημειώσεις Google Drive

Πρόγραμμα 2019Α

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων