23 Φεβρουαρίου 2019

  • Αναρτήθηκε στις Φεβρουαρίου 23, 2019

Όσοι/ες καταρτιζόμενοι/ες μένουν σε περισσότερα από ένα μαθήματα ή σε ένα μάθημα χωρίς να συμπληρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο από 6, καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε ταχύρρυθμα τμήματα πρόσθετης κατάρτισης.Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 25/2.


Σημειώσεις Google Drive

Πρόγραμμα ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019Α

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων