3 Μαρτίου 2019

  • Αναρτήθηκε στις Μαρτίου 03, 2019

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους καταρτιζόμενους ότι την Δευτέρα θα πραγματοποιηθούν οι αναπληρώσεις των μαθημάτων της Παρασκευής, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα.


Σχετικά με το ΙΕΚ

Σημειώσεις Google Drive

Πρόγραμμα 2019Α

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων