3 Μαρτίου 2019

  • Αναρτήθηκε στις Μαρτίου 03, 2019

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους καταρτιζόμενους ότι την Δευτέρα θα πραγματοποιηθούν οι αναπληρώσεις των μαθημάτων της Παρασκευής, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα.


Σημειώσεις Google Drive

Πρόγραμμα ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019Α

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων