2 Ιουλίου 2019

  • Αναρτήθηκε στις Ιουλίου 02, 2019

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος» με τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
που απέκτησε  με την ολοκλήρωση  της  κατάρτισης του, συνδυάζοντας  γνώσεις και  δεξιότητες
γεωπονίας,  ανθοκομίας  και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι σε θέση να διαμορφώσει ένα
τοπίο που μελετά, συνδυάζονταςτο φυτικό υλικό με τις ανθρώπινες κατασκευές.Τομείς Απασχόλησης

Ως τεχνικόςανάπτυξης και συντήρησης έργων τοπίου (π.χ. πάρκα, πλατείες).

Ως αυτοαπασχολούμενος αναλαμβάνοντας την περιποίηση κήπων και άλλων χώρων πρασίνου σε
ιδιωτικές κατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, επιχειρήσεων, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων
κ.ά.

Ως υπάλληλος στο δημόσιο τομέα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε έργα
αστικού και περιαστικού πρασίνου και σε Εταιρίες του Ιδιωτικού Τομέα


Ως τεχνικός  σε φυτοτεχνικές μονάδες από  την  παραγωγή καλλωπιστικών  φυτών
έως  τη διαμόρφωση αισθητικών χώρων πρασίνου.

Ως  τεχνικός  σε  καταστήματα  πώλησης  φυτών  και  ειδών  κήπου  (εργαλεία  και  μηχανήματα,
αρδευτικά συστήματα κλπ.)Επαγγελματικά προσόντα

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος» βάσει της θεωρητικής και εργαστηριακής
του κατάρτισης θα έχει την ικανότητα να:

o Χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές αρ χιτεκτονικής του τοπίου.

o Εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα, θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες.

o Αναγνωρίζειτα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία.

o Εκτελεί βασικούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης.

o Εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου.

o Εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης.

o Σχεδιάζει  μικρά  έργα  διαμόρφωσης  τοπίου,  με  τη  χρήση  εξειδικευμένων  εφαρμογών
λογισμικού.

o Επιλέγει και χειρίζεται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα όλα τα  εργαλεία και μηχανήματα
που απαιτούνται στην κηποτεχνία.

o Αναγνωρίζει  τις  κυριότερες  ασθένειες  των  καλλωπιστικών  φυτών  και  γνωρίζει  τρόπους
αντιμετώπισής τους.

o Αξιολογεί καταστάσεις σε ήδη εγκαταστημένα κηποτεχνικά έργα και μπορεί να επέμβει
προς διόρθωση πιθανόν σφαλμάτων.

o Εφαρμόζει βασικές τεχνικές θερμοκηπ
ιακών εγκαταστάσεων


o Μπορεί να συνδυάζει την αισθητική  των φυτών με τον λειτουργικό τους ρόλο στο χώρο σε μία
κηποτεχνική εφαρμογή.

o Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.

o Συνεργάζεται  με  εξειδικευμένους  επιστήμονες  (γεωπόνους,  τεχνολόγους  γεωπόνους
,αρχιτέκτονες τοπίου κ.λπ.) για την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και τηδιευκόλυνση του
έργου του


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων