17 Ιουλίου 2019

  • Αναρτήθηκε στις Ιουλίου 17, 2019


Για το 2019-2020 Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων στο Γ εξάμηνο  των παρακάτω ειδικοτήτων καταρτιζομένων που πληρούν τα κριτήρια:

Ειδικότητα : Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος

Α. Οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ που έχουν ήδη ακολουθήσει μια από τις ειδικότητες «Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος» ή «Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής»:
1. Δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα 2 πρώτα εξάμηνα εφ’ όσον η διδακτέα ύλη είναι η ίδια και 2. Δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα «Γεμολογία», «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κοστολόγηση», «Προώθηση Πωλήσεων – Επιχειρηματικότητα», εφ’ όσον η διδακτέα ύλη είναι η ίδια.
Β. Πτυχιούχοι της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοΐας» των ΤΕΕ Β΄ κύκλου, των ΕΠΑ.Σ. και των ΕΠΑ.Λ. , δύνανται να εγγραφούν (ως κατάταξη) στο Γ΄ εξάμηνο της ειδικότητας «Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος» των ΙΕΚ.
Ειδικότητα : Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef)
Στην ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου της ειδικότητας: ΕΠΑΣ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ειδικότητα : Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:
ΤΕΕ Β΄κύκλουΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΑΛ / ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΑΣ / ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΤΕΛ / ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ειδικότητα : Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

Στην ειδικότητα «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΕΠΛ, κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:
ΤΕΕ Β΄κύκλου / ΤΟΜΕΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΠΑΛ / ΤΟΜΕΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΠΑΣ /ΤΟΜΕΑΣ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΕΠΛ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Επίσης στην ειδικότητα «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΙΕΚ-κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων: Τεχνικός Κινούμενης εικόνας - Ηλεκτρονικής σχεδίασης γραφήματος , Τέχνη σκίτσου - εικονογραφίας - Γραφικών

Ειδικότητα : Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία

Στην ειδικότητα «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)» δύνανται να εγγραφούν στο Γ΄εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄κύκλου, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ ,Πτυχιούχοι των κάτωθι ειδικοτήτων:
ΕΠΑΛ / ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΑΣ /ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΕ Β’ κύκλου/ ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ειδικότητα:Προπονητής Αθλημάτων
Oι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας «Προπονητής Αθλήματος»των ΙΕΚ(ν.2009/1992) οι οποίοι διέκοψαν την κατάρτιση τους δύνανται να κατατάσσονται στην ειδικότητα «Προπονητής Αθλημάτων» των ΙΕΚ και στο εξάμηνο για το οποίο έχουν αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής, εφόσον προσφέρεται το άθλημα της εξειδίκευσης τους.

Ειδικότητα:Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης


Στην ειδικότητα «Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης» των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο
κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:


ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ –ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ->ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΠΑΣ. ΥΠΕΠΘ / ΤΟΜΕΑΣ  ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΠΑΣ. ΟΑΕΔ / ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΠΑ.Λ. (ν. 4186/2013) / ΤΟΜΕΑΣ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ/ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Οι παραπάνω κατατάξεις  κατατάξεις πραγματοποιούνται με απόφαση της Διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ..

Λοιπες κατατάξεις 

Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν κατά την περίοδο εγγραφών. Η κατάταξη αποφοίτων γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους οδηγούς σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή ΙΕΚ που έχουν αιτηθεί εγγραφή από κατάταξη.
Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης − κατάρτισης,δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Όπου δεν προβλέπονται κανόνες κατάταξης στα προγράμματα σπουδών, θα γίνεται εξέταση κατά περίπτωση από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. (...)

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για αιτήσεις κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών:
  • Πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ, ΤΕΕ ΤΕΛ ΕΠΛ
  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • ΙΚΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ , ΑΜΑ ΙΚΑΣημειώσεις Google Drive

Πρόγραμμα ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019Α

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων