11 Ιουλίου 2019

  • Αναρτήθηκε στις Ιουλίου 11, 2019

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)
 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας


 Οι απόφοιτοι ΙΕΚ της ειδικότητας « Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων » στελεχώνουν γραφεία μελετών και κατασκευών. Ο απόφοιτος πρέπει να διακρίνεται για την αισθητική του αντίληψη κυρίως όμως για την άρτια κατάρτιση στον Τεχνικό σχεδιασμό κάνοντας χρήση όλων των μέσων παραδοσιακών και  ηλεκτρονικών  που προσφέρει η  σύγχρονη  τεχνολογία,  για  τις  οργανωτικές του ικανότητες στην οργάνωση του όλου φάσματος εκτέλεσης ενός έργου,για τη γνώση του γύρω από μεθόδους τεχνικές και υλικά για την ουσιαστική επίβλεψη του έργου αυτού.
Σύμφωνα με το πλησιέστερο επαγγελματικό περίγραμμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: Ο/η Διακοσμητής/τρια (εσωτερικών χώρων – βιτρίνας) αναλαμβάνει την διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κατά τρόπο λειτουργικό ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αλλά και η αισθητική στο σύγχρονο περιβάλλον. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του έργου που αναλαμβάνει, λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του χώρου και τις ανάγκες και προτιμήσεις του πελάτη.
 Τομείς Απασχόλησης
 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας  «Εσωτερική αρχιτεκτονική, διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων» μπορούν να εργαστούν σε τεχνικές εταιρείες, σε αρχιτεκτονικά γραφεία, γραφεία διακοσμητών, γραφεία πολιτικών μηχανικών, εταιρίες κατασκευών, εταιρίες σχεδιασμού και εμπορίας επίπλων, εταιρίες σχεδιασμού και εμπορίας αντικειμένων χρήσης και εταιρείες ή καταστήματα υλικών δόμησης και διακόσμησης, εταιρίες οργάνωσης εκθέσεων και εκδηλώσεων, σε γραφεία μελετών και κατασκευών έργων διακόσμησης, σε εταιρείες παραγωγής ή εφαρμογής υλικών και συστημάτων διακόσμησης, ως σύμβουλοι προβολής και marketing επιχειρήσεων στον ευρύτερο χώρο του Design και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.


 Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας σύμφωνα με το σχετικό περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ στο οποίο αντιστοιχεί η ειδικότητα συνίστανται στα ακόλουθα:


 1. Συζήτηση με τον πελάτη, προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς για το έργο.
-Συνδιαλέγεται με τον πελάτη και διερευνά τις προτιμήσεις του.
-Προσχεδιάζει, σχεδιάζει και ολοκληρώνει τη μελέτη της πρότασης για τη διακόσμηση.
 

6
-Προετοιμάζει και υποβάλλει την προσφορά στον πελάτη.
 

2. Υποστήριξη και επίβλεψη του έργου που α
ναλαμβάνει.
-Διερευνά και επιλέγει συνεργάτες.
-Αναζητά, παραγγέλλει και προμηθεύεται τα υλικά.
-Παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο.
 

3. Διοικητική υποστήριξη της επιχείρησης και παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά.
-Επιμελείται και διεκπεραιώνει τις διοικητικές εργασίες.
-Διερευνά για νέους πελάτες και διαμορφώνει το πελατολόγιο της επιχείρησης.
-Ενημερώνεται για τις εξελίξεις και τα νέα προϊόντα στην αγο


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων