3 Ιουλίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Ιουλίου 03, 2019

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα  «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ»
έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν


ικανό να εργαστεί σε οργανωμένα studio εφαρμοσμένης φωτογραφίας και εικόνας, του Δημοσίου
και Ιδιωτικού φορέα, μπορεί ακόμα να ασκήσει το επάγγελμα του φωτογράφου αναλαμβάνοντας
φωτογραφικές εργασίες με δική του ευθύνη για την υλοποίηση τους.



 Επαγγελματικά Καθήκοντα 
 • Δημιουργεί ή επιλέγει την απαιτούμενη προς φωτογράφηση σύνθεση 
 • Γνωρίζει και εφαρμόζει την τεχνική της  φωτογράφησης
 • Φωτογραφίζει θέματα χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαφημιστικής φωτογραφίας  studio  κλπ
 • Φωτογραφίζει χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του θέματα που αναλαμβάνει βάσει προσχεδίου
 • Διαφημιστικών εταιριών κλπ
 • Εμφανίζει και εκτυπώνει Α / Μ και έγχρωμα φιλμ
 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές  Marketing  και έρευνας αγοράς
 • Γνωρίζει να χρησιμοποιεί τους Η / Υ και τα παρελκόμενα αυτών στην επεξεργασία-αρχειοθέτηση-εκτύπωση κλπ της εικόνας
 • Γνωρίζει τη χρήση του εξοπλισμού του studio και κατέχει τις προδιαγραφές σωστής λειτουργίας ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και περιβαλλοντική επιβάρυνση
 • Γνωρίζει να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με όλους τους συντελεστές της παραγωγής διαφημιστικού υλικού
 • Γνωρίζει να υλοποιεί  casting  και να οργανώνει - συντονίζει φωτογραφίσεις μόδας εντός και εκτός   studio. 
 • Γνωρίζει να φωτογραφίζει έργα τέχνης
 • Γνωρίζει να φωτογραφίζει γάμους, δεξιώσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις
 • Γνωρίζει να υλοποιεί δημιουργικά και επαγγελματικά πορτρέτα 
Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων
 • Γνωρίζει την τεχνική της φωτογράφησης
 • Γνωρίζει τις βασικές θεωρητικές αρχές του φωτισμού
 • Γνωρίζει τις φωτιστικές πηγές
 • Γνωρίζει τις τεχνικές μέτρησης φυσικού, τεχνητού φωτισμού και  flash
 • Γνωρίζει και χρησιμοποιεί τα κυριότερα είδη φωτογραφικών μηχανών ( αναλογικών -ψηφιακών)
 • Γνωρίζει τα βασικά μέρη των φωτογραφικών μηχανών  35mm, μεσαίου και μεγάλου  format  και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μίας  ( επίσης γνωρίζει τις εφαρμογές του μεγάλου  format  στην αρχιτεκτονική και βιομηχανική φωτογραφία )
 • Γνωρίζει τα διάφορα είδη φακών , τις ιδιότητες και τη σχεδίαση τους και τους χρησιμοποιεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της φωτογράφησης
 • Γνωρίζει τις σχέσεις διαφράγματος - ταχύτητας - βάθους πεδίου
 • Γνωρίζει τη δομή , τα διάφορα είδη και τις ιδιότητες των φιλμ και τα χρησιμοποιεί ανάλογα
 • Γνωρίζει την τεχνική της έγχρωμης φωτογραφίας
.
.  


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων