3 Ιουλίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Ιουλίου 03, 2019

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)




  
Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
Ο σύγχρονος δημοσιογράφος οφείλει να είναι σε θέση να παράγει δημοσιογραφικό περιεχόμενο για κάθε κατηγορία  Μέσου  ενημέρωσης  (Τύπος,  ραδιόφωνο,  τηλεόραση,  διαδίκτυο),  σύμφωνα  με  τις  αρχές  της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και υιοθετώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Παράλληλα, πρέπει να διαθέτει το γνωστικό υπόβαθρο, αλλά και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται, για να αντεπεξέλθει στο σύγχρονο μοντέλο εργασίας που θέλει το δημοσιογράφο πολυπράγμονα ("πολυεργαλείο - multi - tasker") και ιδιαίτερα εξοικειωμένο με όλα τα εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας.


Τομείς απασχόλησης
Ο δημοσιογράφος, του οποίου πρωταρχικό έργο είναι η σφαιρική ενημέρωση της κοινής γνώμης
μέσω της παραγωγής δημοσιογραφικού περιεχομένου, μπορεί να στελεχώσει όλες τις κατηγορίες των Μέσων, αλλά και ευρύτερους φορείς που ανήκουν στο πεδίο της Επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Όλο το φάσμα του Τύπου, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες εφημερίδων και περιοδικών,
 • Εθνικής ή τοπικής κυκλοφορίας. 
 • Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας.
 • Διαδικτυακές ιστοσελίδες ενημερωτικού χαρακτήρα, που βασίζονται στα πολυμέσα (multimedia) ή σε ιστοσελίδες που παρέχουν υπηρεσίες νέων ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων (WebRadio& WebTV). 
 • Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων διαφόρων φορέων και οργανώσεων. 
 • Εταιρείες που αναλαμβάνουν έργο παρακολούθησης του περιεχομένου των Μέσων (mediamonitoring) καθώς και αποδελτίωσης. 
 • Διαφημιστικές εταιρείες, αναλαμβάνοντας έργο συγγραφής κειμένων στο πλαίσιο της διαφημιστικής επικοινωνίας. 
 
 
 Επαγγελματικά προσόντα 
 Τα επαγγελματικά προσόντα ενός δημοσιογράφου μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

 • Ικανότητα  δημιουργικής  διερεύνησης,  αναγνώρισης,  εντοπισμού  και  προβολής  σημαντικών  για  την κοινωνία ζητημάτων (ειδήσεων).
 • Υψηλό  επίπεδο  χρήσης  της  νέας  ελληνικής  γλώσσας  καθώς  και  υψηλό  επίπεδο  αξιοποίησης  του δημοσιογραφικού λόγου, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένου δημοσιογραφικού περιεχομένου, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα του επαγγέλματος. 
 • Δημιουργική διαχείριση τυπωμένου αρχειακού υλικού καθώς και ψηφιακού υλικού, χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια ορθής και ολοκληρωμένης δημοσιογραφικής έρευνας. 
 • Ικανότητα  αποτελεσματικής  οργάνωσης  της  δημοσιογραφικής  έρευνας:  Προσοχή  και  υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και οργάνωση στη διαχείριση πηγών καθώς και πληροφοριών-δεδομένων, τηρώντας τις αρχές του ρεπορτάζ και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας εν γένει. Δημιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των εργαλείων της ψηφιακής τεχνολογίας με στόχο την εις βάθος διερεύνηση και λήψη πληροφοριών καθώς και την ελκυστική δημοσιοποίηση δημοσιογραφικού περιεχομένου, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της δημοσιογραφίας. 
 • Καινοτόμες ιδέες απέναντι στην παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου με γνώμονα το σεβασμό στο κοινό και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. 
 • Επίγνωση της συμβολής του δημοσιογραφικού έργου στη λεγόμενη κοινωνία της πληροφορίας
  καθώς και της ευρύτερης ευθύνης του δημοσιογράφου απέναντι στο κοινό
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας με στόχο την ποιοτική άσκηση του επαγγέλματος. 
 • Επαγγελματισμός πουσυμβάλλει στην ποιοτική εκτέλεση του δημοσιογραφικού έργου.
   
   
 


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων