2 Ιουλίου 2019

  • Αναρτήθηκε στις Ιουλίου 02, 2019


Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος) Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O  απόφοιτος  της  ειδικότητας  «Τεχνικός  Μαγειρικής  Τέχνης
Αρχιμάγειρας  (Chef)»
των  ΙΕΚ, με  τις εξειδικευμένες  γνώσεις  και  δεξιότητες  που  έχει  αποκτήσει  κατά  την  εκπαίδευσή  του, μπορεί  να  αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου.


Γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής ή ξενοδοχειακής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής. O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Τεχνικός μαγειρικής
τέχνης αρχιμάγειρας (chef)» είναι ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα: 


1. Τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των τροφίμων. 
2. Την υγιεινή των τροφίμων.
3. Την παρασκευή εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας.
4. Την οργάνωση και διοίκηση της κουζίνας.
5. Τον τεμαχισμό και την προετοιμασία κρεάτων πουλερικών κυνηγιών ψαριών
θαλασσινών και τη χρήση κάθε τεμαχίου.
6. Τη σωστή σύνθεση κάθε μενού με βάση τις ισχύουσες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις.
7. Την παρουσίαση και διακόσμηση εδεσμάτων.
8. Την τέχνη της ζαχαροπλαστικής.
9. Την εφαρμογή αρχών κοστολόγησης. 

10. Την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας.
Τομείς απασχόλησης
O  απόφοιτος  της  ειδικότητας  «Τεχνικός  Μαγειρικής  Τέχνης Αρχιμάγειρας  (Chef)»
των  ΙΕΚ, με  τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, δύναται να εργάζεται σε Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής
και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του.
Επαγγελματικά προσόντα
Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:


  • Μέριμνα  για  την επάρκεια  σε  κατάλληλες  πρώτες  ύλες  για  την  παρασκευή  των  εδεσμάτων  σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τροφοδοσίας και τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας

o Αναζητά τις απαραίτητες και κατάλληλες πρώτες ύλες του εδεσματολογίου (μενού) στις αποθήκες
και τα ψυγεία της επισιτιστικής μονάδας και υπολογίζει τις ανάγκες της κουζίνας.
o Οργανώνει την προμήθεια των απαραίτητων και κατάλληλων πρώτων υλών.
o Ελέγχει και μεριμνά για την ορθή προμήθεια και αποθήκευση των πρώτων υλών.
 

  • Φροντίδα για τη σύνθεση και την παρουσίαση του εδεσματολογίου της επισιτιστικής μονάδας (σε  συνεργασία με τον εστίαρχο (maitre), τον F&B, καθώς και τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας), για την παρασκευή των εδεσμάτων.
o Συντάσσει το εδεσματολόγιο (μενού) της επισιτιστικής μο
νάδας και επιμελείται τον κατάλογο
παρουσίασης (κάρτα) του εδεσματολογίου σε συνεργασία με τον εστίαρχο/maitre, τον F.N.B. και
τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας.
o Οργανώνει και καθοδηγεί τον τρόπο παρασκευής των εδεσμάτων.
o Εκτελεί και εποπτεύει την παρασκευή των εδεσμάτων του μενού.
o Διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα του.

  • Παράθεση και γαρνίρισμα των εδεσμάτων, αναγγελία της ολοκλήρωσης της παρασκευής τους και επιμέλεια της απρόσκοπτης λειτουργίας της κουζίνας.
o Οργανώνει τη σειρά παράθεσης των εδεσμάτων και παραθέτει τα εδέσματα.
o Ελέγχει και επιμελείται την εμφάνιση των εδεσμάτων κατά την παράθεση διορθωτικές ενέργειες.
o Οργανώνει την κουζίνα και ελέγχει τη σωστή λειτουργία των μηχανικών μέσων.

Μαθήματα

Τα μαθήματα της ειδικότητας κατανέμονται σε τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης ως εξής:

εξάμηνο α’

θ

ε

ανατομία- φυσιολογία
2

δερματολογία Ι
2

στοιχεία χημείας- κοσμετολογία Ι
1

ειδικά θέματα φυσικής Ι
1

χρωματολογία

1
αισθητική άκρων Ι
1
1
απεικόνιση & ανάλυση βάδισης Ι
2

αρχές μάλαξης Ι
1
3
ψυχολογία- επαγγελματική δεοντολογία
2

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

3

εξάμηνο β’

θ

ε

δερματολογία ΙΙ

1

στοιχεία χημείας- κοσμετολογία ΙΙ

1

ειδικά θέματα φυσικής ΙΙ

1
1
αισθητική άκρων ΙΙ


2
απεικόνιση και ανάλυση βάδισης ΙΙ

3

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα


3
αρχές μάλαξης ΙΙ

1
3
διαιτολόγια

1

οργάνωση καταστήματος- marketing

1
1
πρώτες βοήθειες υγιεινή και ασφάλεια εργασιακού χώρου

1


εξάμηνο γ’

θ

ε

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

3
αισθητική ενδοκρινολογία
1

κινησιολογία
1

γυμναστική
1
1
παθολογία- φαρμακολογία Ι
2

τεχνολογία ποδολογίας Ι
2

ορθοπεδική
2

νευρολογία Ι
1

πρακτικές ασκήσεις ποδολογίας Ι
1
3
εφαρμοσμένη φυσικοθεραπεία Ι
2


εξάμηνο δ’

θ

ε

παθολογία- φαρμακολογία ΙΙ
1

τεχνολογία ποδολογίας ΙΙ
2

νευρολογία ΙΙ
1

πρακτικές ασκήσεις ποδολογίας ΙΙ
1
6
εφαρμοσμένη φυσικοθεραπεία ΙΙ

2
στατικές διαταραχές
2

πρακτική άσκηση

5


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων