2 Ιουλίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Ιουλίου 02, 2019


Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
H  αξιοποίηση  της  τεχνολογίας  και  πιο  συγκεκριμένα  αυτής  που  έχει  σχέση  με  τις  διαδραστικές εφαρμογές  και  τις  τεχνολογίες  διαδικτύου  προσφέρει  πολλές  ευκαιρίες  αποκατάστασης  των διπλωματούχων,  οι  οποίοι  μπορούν  να  εργαστούν  στο  δημόσιο  ή  στον  ιδιωτικό  τομέα    στα  εξής αντικείμενα:

 • Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων.
 • Συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων
 • Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών
 • Αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής υλοποίησης συντήρησης εφαρμογών λογισμικού προσανατολισμένου στις ψυχαγωγικές εφαρμογές

Τομείς απασχόλησης
Ο  απόφοιτος  της  ειδικότητας  «Τεχνικός  Εφαρμογών  Πληροφορικής  (Πολυμέσα /   Web designer Developer/ VideoGames)» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις κατασκευής ή υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών Πληροφορικής.
 • Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
 • Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού.
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και ψυχαγωγικών εφαρμογών.
 • Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς.
 • Μηχανογραφικά κέντρα.
 • Τμήματα  πληροφορικής των Εμπορικών επιχειρήσεων.
 • Τμήματα  πληροφορικής Οργανισμών.
 • Τμήματα  πληροφορικής των δομών του Δημοσίου τομέα.

Επαγγελματικά προσόντα

 • Ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας πρέπει να διαθέτει τα προσόντα ώστε:
 • Να χρησιμοποιεί κατάλληλα και να αναγνωρίζει την αρχιτεκτονική του διαδικτύου.
 • Να χρησιμοποιεί και να αναγνωρίζει τα πρωτόκολλα του διαδικτύου.
 • Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτύου με τη χρήση αντίστοιχου λογισμικού.
 • Να διαμορφώνει κατάλληλα το λογισμικό αξιοποίησης των αντίστοιχων πρωτοκόλλων του διαδικτύου.
 • Να χρησιμοποιεί και να γνωρίζει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Να αναγνωρίζει τις γλώσσες σήμανσης και προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών και να κατανοεί τη χρήση τους.
 • Να χρησιμοποιεί τις web εφαρμογές και να αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας αυτών.
 • Να δημιουργεί και να διαχειρίζεται blog.
 • Να αξιολογεί προσφερόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας.
 • Να χρησιμοποιεί υπηρεσίες hosting.
 • Να χρησιμοποιεί δημοφιλή εργαλεία διάθεσης περιεχομένου (πχ FileZilla).
 • Να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα πακέτο ανοιχτού λογισμικού για την ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων. (πχ Joomla ή Wordpress).
 • Να χρησιμοποιεί τις διαδικασίες δημιουργίας ιστοσελίδων με τη χρήση της HTML και με το αντίστοιχο περιβάλλον ανάπτυξης ιστοσελίδων.
 • Να χρησιμοποιεί τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και εργαλεία των τεχνολογιών που αφορούν Dynamic HTML, JavaScript, CSS
 • Να χρησιμοποιεί λογισμικό και υλικό για την ψηφιοποίηση και επεξεργασία βίντεο και ήχουΜαθήματα

Τα μαθήματα της ειδικότητας κατανέμονται σε τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης ως εξής:

εξάμηνο α’

θ

ε

εισαγωγή στην πληροφορική
2
2
αλγοριθμική και δομές δεδομένων I
γλωσσά προγραμματισμού I (pascal)
2
3
αρχιτεκτονική υπολογιστών
1
1
λειτουργικά συστήματα
2
2
επικοινωνίες δεδομένων
2

πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

3

εξάμηνο β’

θ

ε

εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet
2
3
βάσεις δεδομένων I
2
2
γλώσσα προγραμματισμού II (c)
2
4
ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας (photoshop)

2
πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

3

εξάμηνο γ’

θ

ε

βάσεις δεδομένων IΙ

2
γλώσσα προγραμματισμού III (αντικειμενοστραφής προγραμματισμός c++)

3
γλώσσα προγραμματισμού IV (opengl)

2
γλώσσα προγραμματισμού V (php)

4
εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (unreal editor, half life, doom editor)

3
εργαλεία δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών ι (3ds max)

3
πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

3

εξάμηνο δ’

θ

ε

γλώσσα προγραμματισμού ΙV (opengl)

2
εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (unreal editor, half life, doom editor)

2
εργαλεία δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών Ι (3ds max)

3
ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών σε περιβάλλον μικροσυσκευών και η/υ (c++, java)

2
ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων

2
εργαλεία επεξεργασίας video

2
πολυμεσικά εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (flash)

2
εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet

2
πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

3


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων