13 Νοεμβρίου 2019

  • Αναρτήθηκε στις Νοεμβρίου 13, 2019

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι που δεν έχουν φέρει σε επίσημο έγγραφο, το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και το ΑΜΑ να τα προσκομίσουν άμμεσα στην γραμματεία του σχολείου.


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων