10 Φεβρουαρίου 2020

  • Αναρτήθηκε στις Φεβρουαρίου 10, 2020Σας ενημερώνουμε ότι ως μέρα επανεξέτασης ορίζεται η ερχόμενη Πέμπτη 13/2.


Σημείωση:
Παρακαλούμε τους εκπαιδευτές να μας στείλουν τα επαναληπτικά θέματα για εκτύπωση.
Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτημα επανεξέτασης στη γραμματεία του ΙΕΚ και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαίωμα επανεξέτασης λόγω απουσίας στις ημέρες των εξετάσεων έχουν ΜΟΝΟ όσοι απουσίαζαν λόγω ανωτέρας βίας και έχουν προσκομίσει απαραίτητα δικαιολογητικά από δημόσιο φορέα αποκλειστικά. Σε περίπτωση όμως που κάποιος καταρτιζόμενος θα επανεξεταστεί σε πολλά μαθήματα, τα μαθήματα αυτά ΠΡΕΠΕΙ να εξεταστούν από την Τρίτη 11/2 έως Πέμπτη 13/2 μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία.


Δικαίωμα επανεξέτασης λόγω  ανεπιτυχούς επίδοσης έχουν όσοι έχουν αποτύχει σε ένα μάθημα και έχουν βγάλει μέσο όρο σε όλα τα μαθήματα πάνω από 6.

Δεν έχουν δικαίωμα επανεξέτασης όσοι έχουν αποτύχει σε ένα μάθημα και δεν έχουν μέσο όρο πάνω από 6 και όσοι έχουν αποτύχει σε περισσότερα από ένα μάθημα.

Δεν έχουν δικαίωμα επανεξέτασης όσοι έχουν αποτύχει λόγω ελλειπούς φοίτησης σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι καταρτιζόμενοι κατοχυρώνουν τα υπόλοιπα μαθήματα για τυχόν φοίτηση στην ίδια ειδικότητα ή σε παραπλήσια σε μέλλοντα χρόνο.

Τα αποτελέσματα επίδοσης θα αναρτηθούν αύριο στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ.


Ευχαριστούμε


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων