15 Φεβρουαρίου 2020

  • Αναρτήθηκε στις Φεβρουαρίου 15, 2020


Ενημερώνουμε τις/ ους καταρτιζόμενες/ ους, ότι όσες/ οι επανεξετάστηκαν  συνεχίζουν στο επόμενο εξάμηνο και παρακολουθούν τα μαθήματα, αρχίζοντας από τη Δευτέρα 17/2. Όσες/ οι απέτυχαν στην επανεξέταση έχουν δικαίωμα δεύτερης επανεξέτασης στην επόμενη εξεταστική μαζί με τα μαθήματα του επόμενου εξαμήνου και παρακολουθούν τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.
Σημειώνουμε ότι η διαδικασία επανεξέτασης βρίσκεται σε εξέλιξη για κάποιες/ ους καταρτιζόμενες/ ους και τα αποτελέσματα θα ολοκληρωθούν-ανακοινωθούν στο τέλος της διαδικασίας.


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων