14 Μαΐου 2020

  • Αναρτήθηκε στις Μαΐου 14, 2020

Παρακαλούνται όσοι καταρτιζόμενοι ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 8 της εγκυκλίου για την «Επανέναρξη λειτουργίας Ι.Ε.Κ.»/ 13-5-2020 του ΥΠΑΙΘ, να συμπληρώσουν την φόρμα υποβολής και να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με την επιλογή μεταφόρτωση μέσα από τη φόρμα) μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου τη σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη, σύμφωνα με τα παρακάτω:

A. να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα  προκειμένου να προσδιοριστούν, στην επανέναρξη του ΙΕΚ Χανίων, οι ανάγκες χωρισμού των τμημάτων (στη φόρμα θα πρέπει να επιλέξετε και το αρχείο της υπεύθυνης δήλωσης που απαιτείται και επισυνάπτεται παρακάτω).


Β. εναλλακτικά (αν δεν μπορούν να μεταφορτώσουν το αρχείο στη φόρμα) να προσκομίσουν στο ΙΕΚ συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στον ακόλουθο σύνδεσμο (επιλέξτε ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκετε) και αποστολή στο mail του ΙΕΚ (iekchania@gmail.com)

Υπεύθυνη δήλωση

Σημειώνουμε ότι η αποστολή/ προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης είναι υποχρεωτική


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων