27 Μαΐου 2020

  • Αναρτήθηκε στις Μαΐου 27, 2020


Αγαπητοί καταρτιζόμενοι

Όσοι έχουν δηλώσει εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα eclass

https://giekchan.sites.sch.gr/eclass/ 

και εκεί να απαντούν κάθε εβδομάδα τις εβδομαδιαίες ασκήσεις που αναρτούνται. Διαφορετικά θα λάβουν απουσίες για τις ώρες που αντιστοιχούν στο μάθημα ανά εβδομάδα.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1η (18-24 Μαΐου )
Έχουμε δώσει παράταση για τις εργασίες της πρώτης εβδομάδας όπου υπήρξε κάποιο πρόβλημα με την ανάρτηση των εργασιών.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2η (25-31 Μαϊου)
Έχουν αναρτηθεί στα περισσότερα μαθήματα οι εργασίες της δεύτερης εβδομάδας οι οποίες πρέπει να απαντηθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Οι εβδομαδιαίες εργασίες δύναται να ληφθούν υπόψη στην βαθμολογία εξαμήνου σε ποσοστό που θα καθορίσει ο εκπαιδευτής εφόσον έχει ενημερωθεί σχετικά το σύνολο των καταρτιζομένων.

ΠΡΟΟΔΟΣ
Ακόμα έχουν αναρτηθεί για ΟΛΟΥΣ τους καταρτιζόμενους τόσο του ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ όσο και τους ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ θέματα για τις εργασίες ΠΡΟΟΔΟΥ.

Φέτος για πρώτη φορά και λόγω των εκτάκτων συνθηκών όλα τα μαθήματα θα εξεταστούν με τη μορφή εργασίας.
Οι εργασίες ΠΡΟΟΔΟΥ πρέπει να απαντηθούν μέσα στις ημερομηνίες που έχουν ορίσει οι εκπαιδευτές. Οι καταρτιζόμενοι που παρακολουθούν ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ μαθήματα μπορούν να καταθέσουν τις εργασίες σε φυσική μορφή στον εκπαιδευτή τους.

Οι εργασίες θα παραδοθούν με κάθε προσφερόμενο μέσο σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή.
Όποιος καταρτιζόμενος δεν καταφέρει να παραδώσει για οποιοδήποτε λόγο την εργασία του μέσα στην προκαθορισμένη ημερομηνία θα βαθμολογηθεί με μονάδα.
Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων