19 Ιουνίου 2020

  • Αναρτήθηκε στις Ιουνίου 19, 2020

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) -ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΑγαπητές/οι εκπαιδευόμενες/οι,

Το παρόν ερωτηματολόγιο εντάσσεται στο πλαίσιο διεξαγωγής έρευνας διπλωματικής εργασίας με θέμα «Ψηφιακές Δεξιότητες – Έρευνα σε ενήλικες εκπαιδευόμενους ΔΙΕΚ» . Απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους ορισμένων ειδικοτήτων του ΔΙΕΚ  και στόχος του είναι να διερευνήσει το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος συλλέγονται δημογραφικά στοιχεία όπως φύλλο,ηλικία κ.α. Στο δεύτερο μέρος θα υπάρχουν ερωτήσεις κλειστού τύπου αλλά και με την μορφή κλίμακας Likert που αφορούν την συχνότητα χρήσης των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας. Ενώ το τελευταίο μέρος που είναι και το κύριο τμήμα της έρευνας θα περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου που αφορούν τις ψηφιακές δεξιότητες που κατέχουν οι συμμετέχοντες. Αυτό το μέρος της έρευνας χωρίζεται σε πέντε ενότητες καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχίζεται σε μια από τις πέντε περιοχές ικανοτήτων του ψηφιακού πλαισίου DigComp 2.1.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στο ερωτηματολόγιο είναι :Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική, ανώνυμη και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. Συνολικά το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει σαράντα (40) ερωτήσεις στις οποίες σας παρακαλούμε να απαντήσετε με ακρίβεια και ειλικρίνεια. Αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Θα σας παρακαλούσα να αφιερώσετε 10 λεπτά για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου καθώς η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη για την διεξαγωγή της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοικτό προς απάντηση από τις 01/06/2020 - 05/07/2020.
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση
Ιωάννα Τζελέπη


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων