24 Σεπτεμβρίου 2020

  • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 24, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΧΡΙ  : ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 18:00

 Οι επιτυχόντες θα σκανάρουν ή θα φωτογραφήσουν και θα αποστείλουν στο email  iekchania@gmail.com  τα παρακάτω έγγραφα:

 

1.   Αίτηση Εγγραφής κατεβάστε εδώ Τυπώστε ή αντιγράψτε την σε ένα χαρτί. Συμπληρώστε και υπογράψτε. Προσοχή στο πεδίο Βελτίωση όσοι έχετε περάσει σε δεύτερη επιλογή σας! 

2.   Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου .

3.   Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

4.   Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

5.   Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.grΤην επόμενη ημέρα (Τρίτη 29/9/2020) θα ξεκινήσει η διαδικασία για την εγγραφή των επιλαχόντων της Β’ Φάσης αλλά και της Γ' Φάσης (των ελεύθερων εγγραφών προς συμπλήρωση κενών θέσεων).

 


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων