5 Οκτωβρίου 2020

  • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 05, 2020

 

 Η διεύθυνση του  Δημόσιου ΙΕΚ Χανίων ενημερώνει ότι θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις εγγραφών και κατατάξεων μέχρι συμπλήρωσης των θέσεων στις παρακάτω ειδικότητες:

1.  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
4. ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 

Όσοι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στο Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων θα σκανάρουν ή θα φωτογραφήσουν και θα αποστείλουν στο email  iekchania@gmail.com  τα παρακάτω έγγραφα:

1.  Αίτηση Εγγραφής κατεβάστε εδώ Τυπώστε ή αντιγράψτε την σε ένα χαρτί. Συμπληρώστε και υπογράψτε.
 
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου .
 
3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 
4. Έντυπο ΑΜΚΑ
 
5. Τα αποδεικτικά υπολοίπων μοριοδοτούμενων στοιχείων (εργασιακή εμπειρία, τριτεκνία, πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια).

-          Οι αλλοδαποί εκτός ΕΕ πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονήςΜένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων