6 Νοεμβρίου 2020

  • Αναρτήθηκε στις Νοεμβρίου 06, 2020

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 9/11/2020 διακόπτονται όλα τα δια ζώσης μαθήματα του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων.

Η εκπαίδευση όλων των καταρτιζομένων του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class, με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων για περαιτέρω ενημέρωση.


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων