9 Νοεμβρίου 2020

  • Αναρτήθηκε στις Νοεμβρίου 09, 2020

Σας ενημερώνουμε ότι από Τρίτη 10-11-2020 τα μαθήματα θα διεξάγονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως 

διδασκαλία (προτείνεται η χρήση της πλατφόρμας Webex, με πρόσβαση χωρίς χρέωση δεδομένων από

 κινητά δίκτυα (zerorating)).  Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα ακολουθεί το πρόγραμμα 

που ίσχυε για τη δια ζώσης εκπαίδευσηόπως αυτό εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων. 


 Η συμμετοχή στις τηλεδιασκέψεις είναι υποχρεωτική και ο διαμοιρασμός του συνδέσμου της

τηλεδιάσκεψης θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class ή κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευτές. 


Παράλληλα, για τη διεξαγωγή της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα λειτουργεί η πλατφόρμα 

e-class στην οποία θα γίνεται η ανάθεση - ανάρτηση εργασιών και εκπαιδευτικού υλικού από τους 

εκπαιδευτές. 
Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων