Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλους και για όλα τα μαθήματα. 
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό απουσιών μικρότερο ή ίσο του 15% επί του συνόλου των ωρών.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του ΙΕΚ, το όριο αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής.
Αν το μάθημα είναι μικτό τότε το όριο είναι το 15% του συνόλου των ωρών και της θεωρίας και του εργαστηρίου.

Ώρες / εβδομάδα   Σύν. ωρών Τρεχ. Εξαμήνου   Όριο Απουσιών (15%)   Ανεπαρκής Φοίτηση
11523
23056
34578
460910
5751112
6901415
71051617
81201819
91352021
101502223


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων