Οι εγγραφές στα Δημόσια ΙΕΚ γίνονται MONO με ηλεκτρονική αίτηση μέσω της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ή της ΓΓΔΒΜ και εφόσον επιλεγείτε τότε εγγράφεστε στο ΙΕΚ που επιλεγήκατε καταθέτοντας τα  απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν είναι:
 -  Απολυτήριος Τίτλος Λυκείου  
 -  Φωτοτυπία Ταυτότητας  
 -  Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας - Τριτεκνίας ή Μονογονεϊκής Οικογένειας 
    (Μοριοδοτούνται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν)
 -  Επαγγελματική Προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα. (Φωτοτυπία των ενσήμων από ΙΚΑ)  
    (Μοριοδοτείται επιπλέον, εφόσον υπάρχει)

Οι αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής και αν δεν έχουν αντίστοιχο τίτλο από σχολείο της χώρας μας, πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

Οι ημερομηνίες των αιτήσεων εγγραφής ανακοινώνονται από τις ιστοσελίδες των φορέων που αναφέρονται παραπάνω και θα πρέπει να ενημερώνεστε μέσω αυτών.

Η προκήρυξη των νέων ειδικοτήτων γίνεται συνήθως μέσα στο καλοκαίρι πριν την έναρξη των μαθημάτων οπότε γίνονται και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις επιλογής. (Συνήθως η προκήρυξη ανακοινώνεται μετά τη δημοσίευση των βάσεων των πανελλήνιων εξετάσεων)

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι χωρίς δίδακτρα (δωρεάν) και διαρκεί 5 εξάμηνα εκ των οποίων το 1 εξάμηνο είναι η Πρακτική Άσκηση και τα υπόλοιπα 4 σπουδών.

Το ωράριο των μαθημάτων στο ΙΕΚ Χανίων είναι κυρίως απογευματινές ώρες
από 15:30 έως 21:00.

Η παρακολούθηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα και το όριο των απουσιών είναι το 10% των συνολικών ωρών του κάθε μαθήματος για τις 15 εβδομάδες που διαρκεί η κατάρτιση του κάθε εξαμήνου.  

Οι ημερομηνίες έναρξης μαθημάτων ανακοινώνονται πριν αρχίσει το κάθε εξάμηνο τον Οκτώβριο για το φθινοπωρινό εξάμηνο και τον Φεβρουάριο για το Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης.


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων