Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου και η λειτουργία τους καθορίζεται και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία. Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

    Η φοίτηση είναι δωρεάν, διαρκεί 5 εξάμηνα, εκ των οποίων το 1 αποτελεί την πρακτική άσκηση σε χώρο εργασίας, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και παράλληλα με την κατάρτιση των 2 τελευταίων εξαμήνων. Οι απόφοιτοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν μέσω εξετάσεων, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), ενώ στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει, και ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

    Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων, λειτουργεί στα Χανιά από το 1996 συνδιαμορφώνοντας μαζί με τοπικούς Φορείς, προτάσεις για λειτουργία νέων ειδικοτήτων, καλύπτοντας κενά και προσφέροντας νέες ευκαιρίες, ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ενώ συγχρόνως δίνει δυνατότητες πρακτικής άσκησης σε τοπικές εταιρείες και επιχειρήσεις και μεριμνά και για την επαγγελματική ένταξη των καταρτιζομένων στα Χανιά ή και εκτός Νομού Χανίων.

   Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων, διαθέτει  τμήματα που αφορούν ειδικότητες του Τομέα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Υγείας και Πρόνοιας , τις Τέχνες και τα Εικαστικά, Μαγειρικής, Εκπαίδευσης, Πληροφορικής, και παρέχει υπηρεσίες σε περίπου 300 καταρτιζόμενους, ενώ 75 έμπειροι εκπαιδευτές -πολλοί εξ’ αυτών καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου τους- διασφαλίζουν την αρτιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης.

    Στους άμεσους στόχους του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Χανίων είναι η λειτουργία νέων ειδικοτήτων που θα αξιοποιούν τις “ευκαιρίες”, οι οποίες αναδύονται μέσα από την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση, η ανάπτυξη ποικίλων δράσεων, ωφέλιμων προς το κοινωνικό σύνολο, ιδιαίτερα για τους νέους και η εμπλοκή του σε εκπαιδευτικές δράσεις της Ε.Ε.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Ι.Ε.Κ. Χανίων, που βρίσκονται στο Σχολικό Συγκρότημα του Ενιαίου Λυκείου Ακρωτηρίου (πρώην Πολυκλαδικό) ή στο τηλ.2821059850, ώρες 2μ.μ. – 8μ.μ. και στο email: iekchanion@sch.gr.


Μένουμε Σπίτι

Μένουμε Σπίτι

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων