Ο «Συνοδός βουνού» αναπτύσσει τη δραστηριότητα της συνοδείας σε μια ορεινή ζώνη ή συγκεκριμένη ορεινή περιοχή ή επίσης σε περιοχή φυσικού ενδιαφέροντος, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εθνικά πάρκα, τα περιφερειακά και επαρχιακά και άλλες μορφές προστατευμένων περιοχών, και επεξηγεί στα συνοδευόμενα άτομα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του περιβάλλοντος που διέρχονται.

Τέτοιες περιοχές είναι: μια ορεινή ζώνη ή συγκεκριμένη ορεινή περιοχή ή επίσης περιοχή ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος, όπως εθνικά πάρκα, σημασμένα ή μη μονοπάτια, φαράγγια, ορεινοί όγκοι, καταφύγια, κ.λπ.

Δεν ασκεί το επάγγελμά του σε περιοχές που υπάρχει χιόνι και για την διάσχισή του απαιτούνται ορειβατικά υλικά και τεχνικές, σε βραχώδεις ζώνες, σε παγετώνες και σε εκείνα τα πεδία που απαιτούν για την προώθηση, τη χρήση σχοινιού, ορειβατικής αξίνας και αγκίστρων.

Ο συνοδός βουνού μπορεί να ασκεί δραστηριότητες παντού στη φύση εκτός των οριοθετημένων περιοχών  που περιγράφονται στην παρ. 2.

O διπλωματούχος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Συνοδός Βουνού» έχει πιστοποιήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε και οι οποίες είναι απαραίτητες για να εργαστεί κατά μόνας ή στο πλαίσιο ομάδας, συνοδεύοντας με ασφάλεια ομάδες ανθρώπων σε περιπατητικά μονοπάτια σε ορεινές και μη περιοχές.

 Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Συνοδός Βουνού» μπορούν να εργαστούν, αυτόνομα ή ως υπάλληλοι:

  • Σε προστατευόμενες δασικές περιοχές- εθνικούς δρυμούς,
  • Σε ιδιωτικούς χώρους αναψυχής,
  • Σε τουριστικά γραφεία,
  • Σε πάρκα ως ‘’συνοδοί’’,
  • Σε εταιρίες οργάνωσης δραστηριοτήτων αναψυχής στη φύση του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.

 Ωρολόγιο πρόγραμμα

 Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων