Το Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.Σκοπός του είναι  είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.). Από τον Ιούλιο του 2014 έως και σήμερα το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία τους είναι ο Κανονισμός Λειτουργίας όπως καθορίστηκε με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 5964/23-06-2014 και δημοσιεύτηκε με ΦΕΚ 1807/τ.Β΄/2014.

Υπενθυμίζεται ότι κρίνεται  απαραίτητο για το σύνολο των καταρτιζόμενων να έχουν λάβει γνώση του συγκεκριμένου Κανονισμού (όπως άλλωστε δηλώνεται και στην αίτηση οριστικοποίησης της εγγραφής τους).

Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό πατήστε ΕΔΩ


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων