00302821059855 iekchanion@sch.gr
Ώρες κοινού 16:00-19:00

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Εισαγωγή
Η Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών (έξι μηνών),είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Η Πρακτική Άσκηση δύναται να λαμβάνει χώρα και πριν το πέρας του τετάρτου Εξαμήνου και συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου Εξαμήνου.Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος.
Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους Υποψήφιους Πρακτικά Ασκούμενους με απλά λόγια.Παρακαλούμε θερμά όλους τους Καταρτιζόμενους να αφιερώσουν λίγο χρόνο στην ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ των παρακάτω βημάτων , πριν επιχειρήσουν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.
Ολα τα Έντυπα που ενδεχομένως να χρειαστεί ένας Καταρτιζόμενος είτε για την εκπόνηση της Πρακτικής είτε για την απαλλαγή από αυτή, διατίθενται παρακάτω κατά την περιγραφή των βημάτων για να τα κατεβάσετε.

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2
ΒΗΜΑ 3
ΒΗΜΑ 4


ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Το πρώτο που θα πρέπει να εξετάσει ΚΑΘΕ Καταρτιζόμενος είναι αν δικαιούται απαλλαγής ή μερικής απαλλαγής άπό την υποχρέωση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης.
Απαλάσσονται οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται καιτους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, αυτά προσμετρούνται στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης.
Διαδικασία Απαλλαγής ή μερικής Απαλλαγής
Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ που φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).
2) Βεβαίωση ενσήμων από το Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.
Κατόπιν της υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών , η διεύθυνση του ΔΙΕΚ Χανίων εξετάζει το αίτημα και προβαίνει στην απαλλαγή ή την μερική απαλλαγή του αιτούντος εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που ο Καταρτιζόμενος δεν δικαιούται απαλλαγής από την υποχρέωση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης ή θα πρέπει να εκπονήσει μέρος αυτής , τότε ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία :
1.Έυρεση Εργοδότη
Ο Καταρτιζόμενος με δική του αποκλειστικά ευθύνη αναζητά και βρίσκει τον εργοδότη στον οποίο θα εκπονήσει την Πρακτική του.Προσκομίζει σε αυτόν προς συμπλήρωση τη Βεβαίωση Εργοδότη , στην οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας μέχρι 960 ωρών (μέχρι και έξι μήνες), δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης.
Διευκρινιστικές Λεπτομέρειες για Εργοδότες:
α) Οι εργοδότες δεν προβαίνουν σε πρόσληψη των πρακτικά Ασκούμενων και δεν τους ασφαλίζουν.Αυτό αποτελεί υποχρέωση του Δ.Ι.Ε.Κ Χανίων το οποίο μεριμνά για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων στο Ι.Κ.Α. και ειδικότερα μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά.
β)Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.Ε.Κ.Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.
γ) Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του φορέα απασχόλησης (ή του ασκούμενου) ανά πάσα ώρα βάσει τεκμηρίωσης και δηλώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων.
2.Υποβολή Αίτησης-Έναρξη Πρακτικής
Έχοντας βρει Εργοδότη , ο Καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση για την Έναρξη της Πρακτικής του προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :
1.Αίτηση για την Έναρξη της Πρακτικής του.
2.Συμπληρωμένη και σφραγισμένη από την επιχείρηση τη Βεβαίωση του Εργοδότη στον οποίο θα εκπονήσει την Πρακτική.
3.Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4.Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου στο Ι.Κ.Α , όπου θα πρέπει να αναφέρονται ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) , Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ .
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ,ο Δ/ντής του Δ.Ι.Ε.Κ. ,με Απόφασή του, εγκρίνει την έναρξη και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του καταρτιζόμενου,εφόσον κατά την κρίση του διαπιστώσει ότι ο καταρτιζόμενος θα απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του. Επιπλέον, ο Δ/ντής λαμβάνει υπόψη του ότι η επιχείρηση διαθέτει τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.
Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ο Καταρτιζόμενος τηρεί Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διατίθεται από το Δ.Ι.Ε.Κ σε συνεργασία με το Βιβλιοπωλείο "Χαζηράκης Βασίλειος".
Στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουμένων.
Η συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή ή/και Επόπτη Πρακτικής Άσκησης (κατά προτεραιότητα σχετικής ειδικότητας με την ειδικότητα των ασκούμενων, εφόσον υπάρχει).Οι επόπτες Πρακτικής Άσκησης είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της παρουσίας του ασκούμενου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, τον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης και την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Πραγματοποιούν επισκέψεις στους χώρους Πρακτικής Άσκησης, χωρίς να έχει προηγηθεί ειδοποίηση, προκειμένου να ελέγξουν την παρουσία του ασκούμενου, εάν το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι σύμφωνο με τα δηλωθέντα, το περιβάλλον εργασίας κ.λπ.
Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Ι.Ε.Κ. φοίτησης. Δύναται να πραγματοποιείται και σε απομακρυσμένες περιοχές, ειδικά για ειδικότητες σχετικές με τον τομέα του τουρισμού, εφόσον διασφαλίζονται τεκμηριωμένα οι όροι παρακολούθησης και εποπτείας της και των σχετικών διατάξεων.Σε αυτή την περίπτωση το Δ.Ι.Ε.Κ Χανίων συνεργάζεται με το αντίστοιχο Δ.Ι.Ε.Κ που λειτουργεί στην περιοχή , για τη διασφάλιση των όρων παρακολούθησης και εποπτείας της εν λόγω Πρακτικής Άσκησης.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Μετά την εκπόνηση της Πρακτικής του Άσκησης, ο Πρακτικά Ασκούμενος προσκομίζει στο Δ.Ι.Ε.Κ Χανίων τα παρακάτω :
1.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
2.Βεβαίωση Παρουσίας , συμπληρωμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη.Με τη βεβαίωση αυτή ο εργοδότης ουσιαστικά πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση της Πρακτικής Άσκησης.
Τα παραπάνω ελέγχονται από το προσωπικό του Δ.Ι.Ε.Κ Χανίων και εκδίδεται η Βεβαίωση Πέρατος Πρακτικής Άσκησης , η οποία επικυρώνει την ολοκλήρωσή της.
Το Δ.Ι.Ε.Κ Χανίων είναι πλέον σε θέση να προβεί στην έκδοση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης για τον Καταρτιζόμενο.


Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *