Διευθύντρια
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΛΙΔΑΚΗ

Υποδιευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΓΟΓΟΝΑΚΗ

Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΑΞΙΘΕΑ ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Υποστήριξη Η/Υ - Γραφείο Τύπου
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
ΤΗΓΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΗΝΑ ΣΟΦΙΑ

Εποπτέια Πρακτικής Άσκησης
ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


Σημειώσεις Google Drive

Πρόγραμμα ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019Α

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων