Διευθύντρια
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΛΙΔΑΚΗ

Υποδιευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΓΟΓΟΝΑΚΗ

Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΑΞΙΘΕΑ ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Υποστήριξη Η/Υ - Γραφείο Τύπου
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
ΤΗΓΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΗΝΑ ΣΟΦΙΑ

Εποπτέια Πρακτικής Άσκησης
ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων