Διευθύντρια
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΛΙΔΑΚΗ

Υποδιευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΓΟΓΟΝΑΚΗ

Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΑΞΙΘΕΑ ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Υποστήριξη Η/Υ - Γραφείο Τύπου
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
ΤΗΓΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΗΝΑ ΣΟΦΙΑ

Εποπτέια Πρακτικής Άσκησης
ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων