00302821059855 iekchanion@sch.gr
Ώρες κοινού 16:00-19:00

Τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών στην ταξιδιωτική βιομηχανία (v.i.c.t. travel)

Γενικά
Σπουδές
ΕΟΠΠΕΠ
Άδεια
Παροχές


Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών στην ταξιδιωτική βιομηχανία (v.i.c.t. travel) είναι ο εργαζόμενος που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να παρέχει υποστηρικτική εργασία στον διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (υπολογιστών, πληροφοριακών συστημάτων κ.ά.), εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό και την οργάνωσή της.

Ειδικότερα, υποστηρίζει τη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης χρησιμοποιώντας ειδικές τουριστικές εφαρμογές και το διαδίκτυο. Επίσης, υποστηρίζει την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων και είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στον τουρισμό. Επιδιώκει, με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, να επηρεάσει θετικά την κοινή γνώμη, να αναπτύξει αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη με τους πελάτες, να εδραιώσει θετική εικόνα για την τουριστική επιχείρηση και να δημιουργήσει δημοσιότητα και φήμη, αξιοποιώντας τα κατάλληλα «εργαλεία» ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως δελτία Τύπου, e-mails, newsletters κ.λπ. Τέλος, συμμετέχει στην πραγματοποίηση πωλήσεων τελικών τουριστικών προϊόντων.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας θα είναι σε θέση να εργάζονται:
 1.  Σε ξενοδοχειακή μονάδα: Θα διενεργούν εργασίες πώλησης δωματίων, κράτησης και προετοιμασίας άφιξης με τη βοήθεια συστήματος PMS (Property Management Systems). Θα διαχειρίζονται πωλήσεις δωματίων στο πλαίσιο της πολιτικής αύξησης της πληρότητας και της βελτίωσης της κερδοφορίας του ξενοδοχείου. Θα ενημερώνουν τη βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν το προϊόν «δωμάτιο» και τις λοιπές ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Τέλος, θα προβαίνουν στις απαραίτητες (ψηφιακές) διεργασίες άφιξης και αναχώρησης πελατών. 
 2. Σε τουριστικό γραφείο: Θα πληροφορούν για δρομολόγια και ναύλους μεταφορικών μέσων (αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, τρένων, λεωφορείων κ.λπ.). Θα πραγματοποιούν κράτηση και έκδοση εισιτηρίου/ων με τη βοήθεια συστημάτων CRS. Θα φροντίζουν να κάνουν κράτηση και να εξασφαλίζουν θέση σε ημερήσιες εκδρομές, καθώς και να καλύπτουν ανάγκες των πελατών, όπως η ενοικίαση αυτοκινήτου, η κράτηση σε υπηρεσίες εστίασης, η διοργάνωση κρουαζιέρας, Yachting κ.ά. Θα πληροφορούν και θα δίνουν λεπτομέρειες για τη διαμονή των πελατών και για άλλες ζητηθείσες υπηρεσίες. Θα οργανώνουν και θα δημιουργούν πακέτα διακοπών. Για τον σκοπό αυτόν, ο/η καταρτιζόμενος/η θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες: 
  •  Να μορφοποιεί το συνολικό πακέτο ως προϊόν προς πώληση. 
  •  Να εκδίδει τα εισιτήρια και τα νouchers για λογαριασμό του πελάτη. 
  • Να αναζητά και να βρίσκει υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό, είτε πρόκειται για ταξίδια αναψυχής (Leisure Travel), για επαγγελματικά ταξίδια, για τη διοργάνωση συνεδρίων ή για ταξίδια κινήτρων (Incentive Travel) κ.λπ. 
 3. Σε τουριστική επιχείρηση: Θα συμμετέχουν στη δημιουργία προωθητικού υλικού για τουριστικά πακέτα, συμβάλλοντας στην υλοποίηση προωθητικών ενεργειών. Θα συντάσσουν και θα διαμορφώνουν ερωτηματολόγια μέτρησης ικανοποίησης πελατών. Θα διανέμουν, θα συγκεντρώνουν και θα καταχωρούν ερωτηματολόγια. Θα επικοινωνούν με πελάτες που έχουν αγοράσει προϊόντα και θα ζητούν πληροφόρηση σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησής τους. Θα παρέχουν Υπηρεσίες Υποστήριξης Back Office. Για να μπορούν οι καταρτιζόμενοι να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Γνωρίζουν τις βασικές τουριστικές υπηρεσίες προς τον τελικό καταναλωτή. 
  • Συντάσσουν και να δημιουργούν φυλλάδια προβολής δραστηριοτήτων της τουριστικής επιχείρησης.
  • Διατηρούν τα απαραίτητα αρχεία πληροφοριών.
  • Αναζητούν και να εντοπίζουν χρήσιμες και απαραίτητες πληροφορίες στο διαδίκτυο για τη λειτουργία της τουριστικής επιχείρησης.
  • Να παρέχουν (ψηφιακή) εξυπηρέτηση στους πελάτες, όποτε ζητηθεί.
Επίσης, θα βοηθούν τον υπεύθυνο μάρκετινγκ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ και θα εφαρμόζουν την πολιτική ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing) της επιχείρησης. Για να μπορούν οι καταρτιζόμενοι να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Βοηθούν στη διατήρηση της παρουσίας της τουριστικής επιχείρησης στα social media σε όλα τα ψηφιακά κανάλια. Να παρακολουθούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και να κάνουν τις απαραίτητες αναρτήσεις προβολής σε αυτά.
  • Συντάσσουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων της τουριστικής επιχείρησης.&
  • Δημιουργούν και να διαχειρίζονται το προφίλ της επιχείρησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στις άλλες συναφείς τουριστικές εφαρμογές (Trip Advisor, Booking, AirBnB κ.λπ.) σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Mάρκετινγκ.
  • Να παρακολουθούν τα στατιστικά λειτουργίας ιστοτόπων (π.χ. Alexa) και ιστοσελίδων και να παρεμβαίνουν με διορθωτικές ενέργειες, όποτε χρειαστεί. Να βοηθούν τον υπεύθυνο/η στη μέτρηση και αναφορά της απόδοσης σε όλες τις καμπάνιες ψηφιακού μάρκετινγκ και να συνεργάζονται με αυτόν/ή για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη. 
  • Να συντάσσουν newsletters και προωθητικά e-mails.
  • Να υποστηρίζουν τη διαχείριση προβλημάτων και παραπόνων πελατών και να διαχειρίζονται τα σχόλια των επισκεπτών στις ανάλογες τουριστικές διαδικτυακές πλατφόρμες.
Στο τμήμα πωλήσεων:
  • Να συλλέγουν τις απαραίτητες (ψηφιακές) πληροφορίες, ώστε να κατανοούν τις ανάγκες των πελατών. 
  • Να βοηθούν και να πραγματοποιούν (ψηφιακές) πωλήσεις τουριστικών προϊόντων. 
  • Να παρακολουθούν και να πραγματοποιούν την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους πελάτες pre και after sales.
Στο τμήμα μηχανογράφησης: 
  • Να πραγματοποιούν απλές ενημερώσεις στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. 
  • Να γνωρίζουν τα θέματα που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα, π.χ. GDPR, Creative Commons κ.λπ. 
  • Να συνεργάζονται με τον Πάροχο Υπηρεσιών Λογισμικού και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της επιχείρησης όσον αφορά την ψηφιακή της παρουσία.;

Προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο ή τομέα 

Ο τουρισμός αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο οικονομικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της τουριστικής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών γραφείων, τουριστικών οργανισμών, τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων οργάνωσης συνεδρίων, μεταφορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων φιλοξενίας, ηλεκτρονικού τουρισμού και διαδικτυακών τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωσης(Π.Δ. 231/29-7- 98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων ακόμα προσφέρει…

• Δωρεάν φοίτηση
• Μαθητεία σε πραγματικούς χώρους εργασίας
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς, επιχειρήσεις κ.λπ.
• Ετήσιες Ημερίδες σταδιοδρομίας
• Σεμινάρια Στμβουλευτικής
• Εκπτωτικό πάσο για αστικά και υπεραστικά λεωφορεία
• Αναβολή στράτευσης
• Παράταση άδειας παραμονής αλλοδαπών
• Φορολογικές ελαφρύνσεις
• Παράταση τριτεκνίας
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ACTA
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος κτλ
• Αναγνώριση μαθημάτων σε κράτη του εξωτερικού
• Κατοχύρωση μαθημάτων για συναφή ειδικότητα
• Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus
• Συμμετοχή σε μεταπτυχιακές σπουδές επαγγελματικής αναγνώρισης
• Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για φοίτηση σε αντίστοιχη ειδικόητα στα ΑΕΙ
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ


Για λόγους αποσυμφόρησης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας αλλά κυρίως για την καλυτερη εξυπηρέτηση του κοινού, παρακαλούμε τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Χανίων να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μόνο μέσω της παρακάτω φόρμας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων

Στοχεύουμε Πρώτα στην Ποιότητα

Κρατικό Δίπλωμα Επιπέδου 5 από τον ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

- ΠΔ 231 / 29-7-98

Δυνατότητα Κατάταξης σε ΑΕΙ

- Νομος 4763 / 2020

Δωρεάν Φοίτηση σε 123 ειδικότητες

- ΥΑ 5954 / 23-6-2014

Αιτήσεις επιλογής και μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού

- Νομος 4777 / 2021

Δυνατότητα συμμετοχής σε Προγράμματα Erasmus+

- Διαπιστευση Erasmus+ για το ΔΙΕΚ Χανιων εως το 2028 / ΙΚΥ

Συμμετοχή σε αμοιβόμενα Προγράμματα Μαθητείας

- ΥΑ Κ1 / 54877 / 11-4-2017

Άριστοι επαγγελματίες εισηγητές μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Νομος 4692 / 12-6-2020

Σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω οργάνωσης Ημερών Καριέρας και του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας

- Νομος 4763 / 2020

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

- ΥΑ 5954 / 23-6-2014

Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης 10% στους διπλωματούχους εργαζόμενους στον Τουριστικό Τομέα

- Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. ΠΚ 1/ 12-2019

Ερωτησεις και απαντησεις σχετικα με τις εγγραφες και τη φοιτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χανιων

Στατιστικα 2021

Έτη Λειτουργίας
28
Ειδικότητες
14
Τμήματα
20
Εκπαιδευτές
71
Καταρτιζόμενοι
340
Απόφοιτοι
2.634
Πρώην καταρτιζόμενοι
4.900
Έκταση [τμ]
41.000

Συνεργατες