00302821059855 iekchanion@sch.gr
Ώρες κοινού 16:00-19:00

Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας

Γενικά
Σπουδές
ΕΟΠΠΕΠ
Άδεια
Παροχές


O απόφοιτος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» έχει πιστοποιήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (επαγγελματική συμπεριφορά)που απέκτησε και οι οποίες είναι απαραίτητες για να εργαστεί κατά μόνας ή στο πλαίσιο ομάδας, επικουρώντας το έργο των υπευθύνων, πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ).

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» μπορούν να εργαστούν σε:

•Γραφεία διαιτολόγων διατροφολόγων 

•Ινστιτούτα αδυνατίσματος

•Κέντρα αισθητικής και ομορφιάς-Πολυδύναμα κέντρα

•Καταστήματα υγιεινών τροφών 

•Οίκους ευγηρίας 

•Υπηρεσίες Catering

•Παιδικούς σταθμούς 

•Κατασκηνώσεις 

•Νηπιαγωγεία 

•Σχολεία 

•Φαρμακεία

•Κλινικές 

•Νοσοκομεία

•Θεραπευτήρια του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.

Ο αριθμός και η ποικιλία των επαγγελματικών ρόλων της συγκεκριμένης ειδικότητας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε σημείο που θεωρείται πλέον ως φυσική συνέπεια της εκάστοτε διαιτητικής εντολής, ειδικά όταν τα τρέχοντα μοντέλα περίθαλψης δίνουν μεγάλη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών με κέντρο τον ασθενή και την δια-επαγγελματική ομαδική εργασία.Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας»με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει,επιτρέπει στους Διαιτολόγους-Διατροφολόγους να διευρύνουν τις δεξιότητές τους.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας»με εντολή, επίβλεψη και ανάληψη ευθύνης Διαιτολόγου Διατροφολόγου ΑΕΙ –ΑΤΕΙ είναι:

•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης ενός διαιτολογικού χώρου ή χώρου μαζικής εστίασης.

•Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών παρασκευής τροφίμων. 

•Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών επικοινωνίας με τον πελάτη. 

•Εκτέλεση παρασκευής και διανομής φαγητών σε νοσοκομεία, ώστε το φαγητό των ασθενών να παρασκευάζεται σύμφωνα με το συνταγμένο διαιτολόγιο.

•Ικανότητα συγκέντρωσης βασικών ανθρωπομετρικών δεδομένων.

•Ικανότητα συγκέντρωσης βασικών δεδομένων διατροφικής αξιολόγησης.

•Ικανότητα αναγνώρισης βασικών τεχνικών σύνταξης διαιτολογίου. 


Οι κυριότερες πράξεις που εκτελεί το «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας »με εντολή, επίβλεψη και ανάληψη ευθύνης Διαιτολόγου Διατροφολόγου ΑΕΙ –ΑΤΕΙ είναι: 

  • Τήρηση αρχείου πελατών. 
  • Αποτελεσματική και υπεύθυνη εξυπηρέτηση πελατών.
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών.
  • Συλλογή βασικών ανθρωπομετρικών δεδομένων.
  • Συλλογή βασικών δεδομένων διατροφικών αξιολογήσεων.
  • Βασικά στάδια κατάρτισηςδιαιτολογίων υγιών ατόμων.
  • Παρασκευή φαγητών υγιών ατόμων / ατόμων με ειδικές διατροφικές συνήθειες.
  • Παροχή υποστήριξης σε άτομα παχύσαρκα ή άτομα που υποχρεούνται σε ειδικά διαιτολόγια. 
  • Παροχή διατροφικής υποστήριξης σε άτομα που αθλούνται. 

Οι εργαζόμενοι στη Διατροφή και τις Διαιτολογικές υπηρεσίες θα πρέπει να:

• σέβονται τα δικαιώματα, την αυτονομία και την αξιοπρέπεια όλων των ατόμων

• αναγνωρίζουν την έκταση και τους περιορισμούς των ικανοτήτων και των γνώσεων τους και να αναλάβουν μόνο τα καθήκοντα για τα οποία έχουν αξιολογηθεί να είναι ως αρμόδιοι για την εκτέλεση

• σέβονται την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των πληροφοριών των πελατών, σύμφωνα με τη σχετική κρατική νομοθεσία και την πολιτική του εργοδότη

• να συνεργάζονται και να επικοινωνούν έγκαιρα με τον εποπτεύοντα Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, τους συναδέλφους και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και επίσημους φορείς, με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη και της κοινότητας

• ενεργούν κατά τρόπο που καταδεικνύει την προσήλωση στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου

• αναγνωρίζουν τη θέση και επαγγελματική ευθύνη του επιβλέποντα Διαιτολόγου - Διατροφολόγου

 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΔΕΙΑΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ (ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ
Π.Δ./ΝΟΜΟΣ Υ.Α. οικ./3215 (Φ.Ε.Κ. 655/Β ́/30-06-1998) ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Α5/ΟΙΚ5797/ 21-10-199
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΧΙ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωσης(Π.Δ. 231/29-7- 98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων ακόμα προσφέρει…

• Δωρεάν φοίτηση
• Μαθητεία σε πραγματικούς χώρους εργασίας
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς, επιχειρήσεις κ.λπ.
• Ετήσιες Ημερίδες σταδιοδρομίας
• Σεμινάρια Στμβουλευτικής
• Εκπτωτικό πάσο για αστικά και υπεραστικά λεωφορεία
• Αναβολή στράτευσης
• Παράταση άδειας παραμονής αλλοδαπών
• Φορολογικές ελαφρύνσεις
• Παράταση τριτεκνίας
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ACTA
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος κτλ
• Αναγνώριση μαθημάτων σε κράτη του εξωτερικού
• Κατοχύρωση μαθημάτων για συναφή ειδικότητα
• Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus
• Συμμετοχή σε μεταπτυχιακές σπουδές επαγγελματικής αναγνώρισης
• Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για φοίτηση σε αντίστοιχη ειδικόητα στα ΑΕΙ


Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *