00302821059855 iekchanion@sch.gr
Ώρες κοινού 10:30 πμ - 12:30μμ (θερινή λειτουργία)

Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής

Γενικά
Σπουδές
ΕΟΠΠΕΠ
Άδεια
Παροχές


Ο ασκών το επάγγελμα του «Κυβερνήτη Σκαφών Αναψυχής» (skipper) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος αναλαμβάνει να διακυβερνήσει ιστιοπλοϊκό ή μηχανοκίνητο σκάφος μέχρι 24 μέτρα για λογαριασμό των επιβαινόντων (πελατών/ναυλωτών στην περίπτωση επαγγελματικού σκάφους ή ιδιοκτητών/πλοιοκτητών στην περίπτωση ιδιόκτητου σκάφους) είτε για την εκπλήρωση ναυλοσυμφώνου είτε για μετακίνηση/μεταφορά του σκάφους.

Ο επαγγελματίας «Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής» κατέχει επαρκώς τη ναυτική τέχνη και έχει τα προσόντα για να διακυβερνήσει το σκάφος, με πρόωση μηχανών ή ιστίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και των ισχυόντων ναυτικών κανόνων και διεθνών κανονισμών. Γνωρίζει τον χειρισμό του σχετικού εξοπλισμού και συστημάτων που φέρει το σκάφος και έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της πλοήγησης του σκάφους, με γνώμονα την ασφάλεια των επιβαινόντων και του σκάφους.

Ειδικότερα, έχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, μηχανολογικές, ιστιοπλοϊκές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές, για να μπορεί να αξιολογήσει το αξιόπλοο του σκάφους. Επίσης, έχει την ικανότητα και την κατάρτιση για να διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει τις πιθανές κρίσεις ή έκτακτα περιστατικά που πιθανόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του ναυτικού ταξιδίου ή στους χώρους ελλιμενισμού.
Έχει γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (που χρησιμοποιείται στη διεθνή ναυσιπλοΐα) και διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες απαραίτητες για τη συνεννόηση και καθοδήγηση των επιβαινόντων, καθώς και για να τους παρέχει βασικές υπηρεσίες πληροφοριών και ενημέρωσης επί των βασικών τουριστικών αναγκών.

Αρμοδιότητες/καθήκοντα
Ο Κυβερνήτης σκαφών αναψυχής (Σκίπερ) ασκεί (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τις παρακάτω αρμοδιότητες/καθήκοντα:
  • Παραλαμβάνει το σκάφος και ελέγχει το αξιόπλοο αυτού.
  • Ελέγχει την κανονικότητα πλευσιμότητας και τα έγγραφα του σκάφους.
  • Υποδέχεται τους επιβαίνοντες, τους πληροφορεί και συνδιαμορφώνει το πρόγραμμα του ταξιδιού.
  • Υποστηρίζει τους επιβαίνοντες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
  • Εκτελεί τις προετοιμασίες, τις διαδικασίες και τους χειρισμούς του απόπλου.
  • Διακυβερνά και χειρίζεται το σκάφος κατά τον πλου.
  • Εκτελεί τις προετοιμασίες, τις διαδικασίες και τους χειρισμούς του κατάπλου και της αγκυροβολίας.
  • Μεριμνά για την εφαρμογή κανόνων ασφάλειας επί του σκάφους σε περίπτωση κινδύνου.
  • Μεριμνά για την ασφαλή επιστροφή σκάφους και επιβατών στον λιμένα παράδοσης.
  • Παραδίδει το σκάφος.


Προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο ή τομέα

Η γεωγραφία και η γεωμορφολογία της Ελλάδας καθιστούν τη χώρα μας ιδανικό τόπο για διακοπές με σκάφος αναψυχης. Συνεπώς, όσο ο θαλάσσιος τουρισμός αναπτύσσεται, τόσο θα αυξάνεται και η ζήτηση για καταρτισμένους επαγγελματίες κυβερνήτες πλοίων αναψυχής. Πρόκειται κυρίως για ένα επάγγελμα εποχικό, με μεγάλη ενδεχομένως ζήτηση τους καλοκαιρινούς μήνες, χωρίς όμως βέβαιη καθημερινή απασχόληση. Μικρός σχετικά αριθμός κυβερνητών απασχολείται σε μόνιμη βάση ως εργαζόμενοι σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής και για τα οποία ο νόμος δεν απαιτεί οργανική σύνθεση. Η πλειονότητα των σκίπερ εργάζονται είτε σε εβδομαδιαία ναύλα είτε σε σκάφη που εκτελούν ημερήσιες εκδρομές.
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωσης(Π.Δ. 231/29-7- 98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων ακόμα προσφέρει…

• Δωρεάν φοίτηση
• Μαθητεία σε πραγματικούς χώρους εργασίας
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς, επιχειρήσεις κ.λπ.
• Ετήσιες Ημερίδες σταδιοδρομίας
• Σεμινάρια Στμβουλευτικής
• Εκπτωτικό πάσο για αστικά και υπεραστικά λεωφορεία
• Αναβολή στράτευσης
• Παράταση άδειας παραμονής αλλοδαπών
• Φορολογικές ελαφρύνσεις
• Παράταση τριτεκνίας
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ACTA
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος κτλ
• Αναγνώριση μαθημάτων σε κράτη του εξωτερικού
• Κατοχύρωση μαθημάτων για συναφή ειδικότητα
• Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus
• Συμμετοχή σε μεταπτυχιακές σπουδές επαγγελματικής αναγνώρισης
• Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για φοίτηση σε αντίστοιχη ειδικόητα στα ΑΕΙ

Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *